Scalenie działek to proces, który może być konieczny podczas budowy. Warto wiedzieć, jak wygląda prawnie i proceduralnie oraz do kogo zwrócić się w celu jego przeprowadzenia. Zyskując wiedzę na ten temat, można uniknąć potencjalnych problemów oraz dodatkowych kosztów. W tym artykule dowiesz się, jakie wymagania trzeba spełnić, na czym polega scalenie działek i jakie dokumenty są niezbędne do jego przeprowadzenia.

Co to jest scalenie działek?

Scalanie działek to połączenie co najmniej dwóch działek gruntowych w jedną większą nieruchomość. Procedura ta ma na celu zwiększenie funkcjonalności terenu, poprawienie warunków zagospodarowania czy też zmniejszenie liczby granic działek. Można mówić o możliwości scalenia, gdy wszystkie działki mają taki sam status prawny, tj. są niezabudowane lub zabudowane w podobny sposób, a także podlegają pod wspólny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Scalenie działek różnych właścicieli

Scalanie działek zależy od tego, czy wszystkie nieruchomości mają tego samego właściciela, czy też należą do różnych osób. W przypadku działek należących do jednego właściciela proces scalenia jest zdecydowanie prostszy. Wystarczy wystąpić do starostwa powiatowego z wnioskiem o zmianę granic działek. Jeżeli jednak działki mają różnych właścicieli, muszą oni zawrzeć umowę dotyczącą procesu scalenia.

Może to być umowa sprzedaży, darowizny czy wymiany nieruchomości. W takim przypadku właściciele powinni wspólnie złożyć wniosek o scalenie działek do starostwa powiatowego, przedstawiając umowę oraz załączniki, m.in. mapę z aktualnymi granicami działek oraz planem ich scalenia.

Jak przeprowadzić scalenie działek?

Scalenie działek to proces, który składa się z kilku etapów. Oto kroki, jakie należy podjąć podczas procedury scalenia:

  1. Zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji – oprócz wniosku o scalenie działek, w zależności od sytuacji właścicielskiej, będzie potrzebne także zaświadczenie o zagospodarowaniu działek, umowa zawarta między właścicielami lub plan zagospodarowania przestrzennego.
  2. Złożenie wniosku o scalenie w starostwie powiatowym – wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne dokumenty oraz opłatę skarbową.
  3. Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku starostwo powinno wydać decyzję w sprawie scalenia w ciągu 30 dni roboczych. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji ten okres może się wydłużyć.
  4. Przekazanie decyzji o scaleniu do geodety – po otrzymaniu decyzji właścicielowi przekazana zostaje decyzja o scaleniu. Następnie geodeta przygotowuje dokumentację techniczną do zmiany granic działek, na podstawie której są one scalane.

Uzyskanie pozwolenia na scalenie działek to podstawa rozpoczęcia tego procesu. Nie można go przeprowadzić bez odpowiedniej zgody na poziomie administracyjnym.

Scalenie a inne aspekty

Scalanie działek może wpłynąć na inne aspekty związane z nieruchomością, takie jak pozwolenie na budowę, służebność czy decyzja o warunkach zabudowy. Jeżeli właściciel uzyskał już pozwolenie na budowę na jednej z działek objętych procesem scalenia, musi zgłosić to starostwu powiatowemu. W zależności od specyfiki sytuacji może być konieczne uzyskanie nowego pozwolenia na budowę.

Również w przypadku służebności, scalenie działek może wpłynąć na istniejące prawa i ograniczenia. Służebność jawna powinna zostać uwzględniona w decyzji o scaleniu, jednak warto skonsultować zmiany z geodetą lub prawnikiem, aby uniknąć niejasności czy problemów prawnych w przyszłości.

Co więcej, decyzja o warunkach zabudowy może wymagać aktualizacji w wyniku scalenia działek. Jeżeli scalenie wpłynęło na zmianę wielkości, kształtu czy funkcji nieruchomości, może okazać się konieczne uzyskanie nowej decyzji o warunkach zabudowy. Na ten cel również warto zwrócić się do starostwa powiatowego.

Ile kosztuje scalenia działek?

Scalanie działek generuje koszty związane z różnymi etapami tego procesu. Oto przykładowe opłaty, których można się spodziewać podczas scalenia:

  • Opłata skarbowa za wniosek o scalenie – koszt wynosi zwykle kilkadziesiąt złotych, jednak może on różnić się w zależności od konkretnej sytuacji i starostwa powiatowego.
  • Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji – jak wspomniano wcześniej, konieczne jest zgromadzenie różnych dokumentów, takich jak umowy czy plany zagospodarowania przestrzennego. Ceny mogą wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.
  • Opłata za usługi geodety – geodeta przygotowuje dokumentację techniczną niezbędną do zmiany granic działek. Stawki za wykonanie takiej usługi mogą różnić się w zależności od geodety, jednak można spodziewać się kosztów rzędu kilkuset złotych.
  • Potencjalne opłaty notarialne – w przypadku zawarcia umów między różnymi właścicielami, należy uwzględnić także koszty notarialne. Stawki za taką usługę zależą od indywidualnych czynników, takich jak wartość nieruchomości czy zakres czynności notarialnych.

Podsumowując, koszt scalenia działek zależy od wielu czynników – ilości działek, ich wartości, sytuacji właścicielskiej czy lokalizacji. Niezależnie od tego, warto rozważyć scalenie działek w kontekście planowanej inwestycji budowlanej, gdyż może ono istotnie wpłynąć na efektywność tego procesu oraz długoterminowe korzyści z nieruchomości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *