Najważniejszym dokumentem, który określa stan prawny nieruchomości, jest księga wieczysta. Sprawdź, jakie dane są w niej zawarte, kto ma do niej dostęp i kiedy się z niej korzysta. Chcesz wiedzieć więcej, co to jest księga wieczysta? Koniecznie przeczytaj ten tekst.

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta, czyli KW, to dokument, który opisuje stan prawny pojedynczej nieruchomości. Co zawiera księga wieczysta? To szereg istotnych informacji, takich jak:

  • dane właściciela nieruchomości,
  • dane dotyczące przeznaczenia nieruchomości,
  • dane dotyczące powierzchni nieruchomości,
  • wszelkie obciążenia hipoteczne.

Jeśli wiesz już, co to jest księga wieczysta i jak wygląda, dowiedz się również, kto ma dostęp do tego rodzaju dokumentu. Jest dokumentem jawnym i ogólnodostępnym, więc tak naprawdę każdy może przeglądać jej akta. Swobodny dostęp do księgi wieczystej ma właściciel nieruchomości oraz każda osoba, która w związku z daną nieruchomością ma interes prawny. Dostęp może mieć na przykład notariusz.

Zastanawiasz się, co jest ważniejsze: księga wieczysta czy akt notarialny? Dokumentem, który potwierdza własność, jest tylko księga wieczysta. Jest ona ważniejsza od aktu notarialnego, który daje jedynie informacje o podpisaniu w danym terminie umowy.

Jak sprawdzić dom w księdze wieczystej?

Księga wieczysta to swoisty dokument, który mówi wszystko o danej nieruchomości, w tym o obciążeniach, jakie na niej ciążą. W związku z tym do księgi wieczystej warto zajrzeć zawsze przed nabyciem wybranego mieszkania czy domu, najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy przedwstępnej. Dzięki temu zapewnia się optymalne bezpieczeństwo całej transakcji. Jak za darmo sprawdzić numer księgi wieczystej? To bardzo łatwe.

Każda księga posiada indywidualny numer. Wystarczy poprosić właściciela nieruchomości o jego wskazanie. Księgę wieczystą można analizować, korzystając z dwóch wersji, tej papierowej bądź elektronicznej. Wersja papierowa dostępna jest w sądzie rejonowym właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości. Wersja elektroniczna dostępna jest za pośrednictwem internetu. Elektroniczny rejestr jest opcją znacznie wygodniejszą, która daje dostęp do informacji o nieruchomości bez zbędnego oczekiwania.

Pamiętaj, że jeśli właściciel nieruchomości nie chce podać Ci numeru księgi wieczystej, może oznaczać to, że ma coś do ukrycia. Z takiej transakcji lepiej zrezygnować. Sprawdzenie księgi wieczystej przed zakupem nieruchomości powinno być podstawą w ramach jej weryfikacji od strony prawnej.

Czy dom musi być wpisany do księgi wieczystej?

Jeśli budynek stanowi własność odrębną od gruntu, musi być ujawniony. Co jeśli domu nie ma księgi wieczystej? Należy ją założyć, zwracając się do sądu rejonowego. Czy wiesz, że właściciele nieruchomości, które muszą posiadać księgę wieczystą, mogą zostać ukarani za brak takiej czynności? Jaka jest kara za brak wpisu do księgi wieczystej? To nawet od 500 złotych do 10 000 złotych.

Jeśli wybudowałeś dom wolnostojący, możesz wnioskować o założenie księgi wieczystej, korzystając z uprawnień notariusza. Weź pod uwagę, że założenie księgi wieczystej wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty:

  • opłata sądowa wynosi 60 zł,
  • wpis prawa własności to wydatek rzędu 200 zł,
  • taksa notarialna to 200 zł,
  • odpis aktu notarialnego, to 6 zł za każdą stronę odpisu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *