Do każdej działki, która ma być użytkowana, musi być odpowiedni dojazd. Jesteś właścicielem gruntu, do którego nie prowadzi żadna droga? Nie musi to oznaczać, że teren ten jest bezużyteczny i nie możesz z niego korzystać. W polskim prawie funkcjonuje pojęcie: droga służebna i służebność drogi koniecznej. Sprawdź, co oznacza, kto nadaje służebność przejazdu i jakie prawa oraz obowiązki nakładane są na osoby, które z tego prawa korzystają, przejeżdżając lub przechodząc.

Co oznacza służebność drogi w akcie notarialnym?

Służebność drogi dojazdowej wiąże się z wytyczeniem drogi koniecznej, która jest niezbędna, aby dać dostęp do drogi publicznej. Oznacza to, że właściciel działki, która nie ma dostępu do drogi, uzyskuje prawo do korzystania do przejeżdżania lub przechodzenia przez cudzą nieruchomość.

Wyróżnia się działkę władnącą, czyli taką, dla której ustanawiana jest nowa droga dojazdowa oraz działkę obciążoną. Działka obciążona to grunt, na którego obszarze zostaje wytyczona droga dojazdowa do innej posesji.

Służebność drogi koniecznej — na czym polega?

Służebność drogi koniecznej ustala się dobrowolnie albo sądownie. Znacznie lepszą sytuacją jest ta, zgodnie z którą właściciele dwóch działek dojdą do porozumienia i spiszą notarialną umowę. Ta będzie określać warunki korzystania z drogi służebnej. Pamiętaj jednak, że w takiej umowie znaczenie mają interesy nie tylko właściciela działki, do której nie ma dojazdu, ale również właściciela gruntu, który zgadza się na służebność drogi.

Warunki służebności drogi

Służebność drogi w akcie notarialnym ściśle określa warunki dojazdu do posesji, która nie ma dostępu do drogi publicznej. Droga musi być na tyle szeroka, aby zapewnić swobodny przejazd pojazdem mechanicznym.

Prawa i obowiązki w zakresie służebności drogi

Właściciel posesji władnącej, czyli tej, dla której ustanawia służebność drogi, jest niekiedy zobowiązany do zapłacenia sąsiadowi ustalonej rekompensaty finansowej. Wynika ona z tytułu utrudnień i ograniczeń korzystania z całości gruntu. Opłata tego rodzaju nie jest narzucana, wynika raczej z ustaleń dwóch stron interesu.

Użytkownik korzystający ze służebności drogi zobowiązuje się do dojeżdżania czy przechodzenia przez drogę w sposób niezakłócający spokoju oraz w sposób nieuciążliwy. Niedopuszczalne jest niszczenie drogi.

Służebny, czyli właściciel gruntu, który udostępnia drogę, powinien zapewnić przejazd przy zachowaniu odpowiednich warunków. W razie remontu drogi, konieczne jest poinformowanie z właściwym wyprzedzeniem czasowym o planowanych pracach.

Czy można znieść służebność drogi?

Zniesienie służebności drogi jest możliwe, kiedy droga przejazdowa stała się zbędna. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej wtedy, kiedy rozwój terenów i infrastruktury przyczynił się do wybudowania drogi publicznej, która została doprowadzona do posesji korzystającej ze służebności drogi.

Co więcej, zniesienie służebności drogi następuje również wtedy, kiedy służebność drogi koniecznej wygasa poprzez jej niewykonanie. Następuje to po 10 latach od ustanowienia decyzji.

Czy może dojść do zasiedzenia służebności drogi?

Jeśli z drogi korzysta się przez 20 lat, może dojść do tzw. zasiedzenia służebności drogi koniecznej. Aby udowodnić zasadność konieczności korzystania z drogi, należy przedstawić dokumenty świadczące o realizowanych inwestycjach w celu poprawy jakości drogi. Co więcej, zasiedzenie służebności drogi może nastąpić, jeśli podczas przejazdu korzysta się z elementu trwałego drogi, na przykład z mostu.

Jak przeprowadzić ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Wniosek o służebność drogi składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na lokalizację. O służebność dojazdu do działki można wnioskować również w urzędzie gminy. Ustanowienie drogi koniecznej wiąże się z opłatą za wniosek w wysokości 200 złotych.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *