Mir domowy to prawo każdego mieszkańca do funkcjonowania w danej nieruchomości przy zachowaniu optymalnego komfortu i wygody. Kwestie niezakłóconego korzystania z mieszkania czy domu reguluje kodeks karny, w szczególności art. 193 mówiący o prywatności i spokoju za dobro osobiste.

Okazuje się, że mir domowy zostaje naruszany w Polsce nawet kilka tysięcy razy. Definicja tego rodzaju praw i obowiązków nie tylko właściciela danej nieruchomości, ale również osób, które w niej przebywają, nie jest znana wszystkim. Naruszenie go nie zawsze jest jasne. Hałas nie jest jedynym wyznacznikiem, biorąc pod uwagę niestosowne zachowania, które mogą wpływać na komfort innych osób korzystających z nieruchomości.

Kto zatem narusza mir domowy? Co grozi, jeśli ktoś go naruszy?  Czy hałaśliwy sąsiedzi zakłócają porządek miru domowego? Sprawdź, kto może przebywać w mieszkaniu i kiedy zastosowanie ma mir domowy.

Co podchodzi pod zakłócanie miru domowego?

Czy do takiej sytuacji dochodzi tylko wtedy, kiedy osoba trzecia, nieuprawniona, wdziera się do cudzej nieruchomości i nie chce jej opuścić? Oczywiście tak, ale przepisy polskiego prawa regulują znacznie więcej przypadków naruszania miru domowego.

W ustawodawstwie przeczytamy: ”Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Okazuje się więc, że naruszenie miru domowego i to bez względu na czas wyznaczonej ciszy nocnej może nastąpić w przypadku puszczania głośnej muzyki czy realizowania uciążliwego remontu nieruchomości.

Istotne jest również wskazanie, w przypadku jakich obiektów może dojść do naruszania miru domowego. Należy podkreślić, że mir domowy może być zakłócany poprzez wtargnięcie do prywatnego mieszkania lub wolnostojącego domu. To samo tyczy się lokalu handlowego, ale też obiektu użyteczności publicznej. Co więcej, naruszanie miru domowego może nastąpić, jeśli niepowołana do tego osoba wtargnie na ogrodzoną posesję, działkę czy do prywatnego garażu.

W obliczu tych wyznaczników zastanawiający jest przypadek wtargnięcia do domu policjantów. Czy policja może naruszyć mir domowy? Nie, nawet jeśli nie ma prawnego dostępu do danego obiektu. To wyjątek, dokładnie takie samo prawo dotyczy egzekucji komorniczej. Komornik może wejść do danej nieruchomości, nawet jeśli jej właściciel się temu sprzeciwia.

Jaka jest karą za naruszenie miru domowego?

Zakłócać mir domowy może każda osoba, która jest nieuprawniona do korzystania bądź przebywania w danej nieruchomości. Również osoba, która zakłóca innym użytkownikom swobodne i komfortowe korzystanie z obiektu. Co ważne, jego naruszenie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Obowiązkiem osoby poszkodowaniem jest zgłoszenie naruszenia miru domowego na policji oraz złożenie odpowiedniego wniosku.

Ciekawostką jest przy tym fakt, że poszkodowany ma na to aż 5 lat. Tyle właśnie minie, zanim dochodzenie swoich praw z tego tytułu ulegnie przedawnieniu. Zgłoszenie skutkuje wszczęciem postępowania oraz wniesieniem do sądu aktu oskarżenia.

Naruszenie miru domowego jest karalne. Osoba, która naruszyła mir domowy, może zostać ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności albo nawet karą pozbawienia wolności do 1 roku. Sąd bardzo często orzeka również karę finansową, a środki mają zostać wpłacone na rzecz wskazanych organizacji społecznych.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *