Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym, który składa się z dwóch podstawowych części, a mianowicie opisowej i graficznej. MPZP jest tworzony przez radę miasta lub gminy i może być dostosowywany do potrzeb innego planu, który aktualnie jest wdrażany. Dokument tego typu zawiera kluczowe informacje, które pozwalają na określenie ostatecznego wyglądu budowy. Przed rozpoczęciem działań dotyczących budowy domu, warto zapoznać się z tym, czego dotyczy dokument MPZP i jak go rozumieć. Na co więc zwrócić uwagę? Co jest ważne przy analizie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to jest?

Wiele osób zadaje sobie pytanie „MPZP, co to?”, ponieważ nigdy nie słyszało tego określenia, nawet na co dzień obracając się w branży budowlanej. MPZP to nic innego jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa wszelkie wytyczne dotyczące umiejscowienia budynków na danej posesji i ich ostatecznej wysokości. Warto wiedzieć jak powstaje plan zagospodarowania przestrzennego stanowiący podstawę do przygotowania działki pod budowę. Dokument tego typu musi posiadać każda gmina, a jego utworzenie i edycja leży po stronie pracowników urzędu miasta lub gminy. Odnosząc się do tego co to jest miejscowy plan zagospodarowania terenu, można powiedzieć, iż to akt prawny, który ustala przeznaczenie terenu, rozlokowanie poszczególnych inwestycji w jego obrębie oraz ustala ewentualne warunki zabudowy. Można także wspomnieć, że jest to uchwała rady miasta lub gminy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dlaczego jest ważny?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, po co jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To potrzebny akt prawny, który pozwala na łatwiejsze określenie typu budynków, jakie mogą zostać wzniesione na danym terenie. Warto wspomnieć, że MPZP mówi także o możliwych walorach estetycznych obiektów budowlanych, które muszą być zgodne z jego założeniami. Ciekawostką jest jednak fakt, że wszelkie ustalenia, które wynikają
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą zostać zmienione na potrzeby wprowadzenia nowego planu. MPZP daje inwestorom możliwość otrzymania pozytywnej decyzji odnoszącej się do pozwolenia na budowę. Każdy obywatel ma prawo do zgłoszenia swoich uwag odnoszących się do MPZP i może brać aktywny udział w dyskusjach nad ewentualnymi zmianami.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co zawiera?

Odpowiadając na pytania co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, można powiedzieć, że są to informacje na temat tego:

  • Jakie budowle można wybudować w danym miejscu
  • Jak wysokie mogą być budynki
  • Jakie elementy otoczenia mogą powstać w przyszłości w pobliżu
  • Jak będzie wyglądać dojazd do nowej nieruchomości

Z definicji MPZP jako dokument łączy w sobie dwie części – opisową i graficzną, które są ze sobą kompatybilne
i nierozłączne. W części opisowej można znaleźć informacje dotyczące warunków przeznaczenia danego obszaru oraz ewentualnych ograniczeń, które na nim obecnie obowiązują. Graficzna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy tylko mapy terenów, które są przeznaczone pod zabudowę, drogi, tereny zielone i obiekty handlowo-usługowe.

MPZP w części opisowej zawiera wszelkie uchwały rady miasta lub gminy, które muszą zawierać: tytuł, podstawy prawne, przepisy ogólne i szczegółowe, a także podział na jednostki redakcyjne. Najistotniejszą częścią planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest tekst uchwały, natomiast graficzna forma przedstawienia występuje jako dodatek, który jest wykonywany w określonej skali. Dla kopii map zasadniczych wykorzystuje się skalę 1:1000. Jeżeli jednak nie ma możliwości wykorzystania tego typu dokumentu, to można skorzystać z innych map o skalach 1:500, 1:2000 oraz 1:5000, które zależne są od stopnia zasiedlenia i ukształtowania terenu.

Co określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

MPZP określa głównie takie aspekty jak obostrzenia obowiązujące na obszarze danego miasta lub gminy, które dotyczą np. wysokości budynków, ich wielkości, kształtu, a nawet kolorystyki. Wszystkie te elementy określane są z góry, aby zapewnić jak najlepsze dostosowanie się nowych obiektów budowlanych do tych, które już istnieją na tym terenie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to nie tylko informacje o zakazach, ale także ważne dane na temat ukształtowania terenu. Warto wiedzieć, że dokument tego typu umożliwia uzyskanie pozwoleń na budowę bez potrzeby załatwiania dodatkowych formalności.

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odnosząc się do tego, jak czytać miejscowy plan zagospodarowania terenu, warto zwrócić uwagę na jego podstawowe elementy ułatwiające analizę zawartych informacji. Wszelkie podstawy prawne dla zwykłego czytelnika mogą być niejasne, dlatego stworzono go w dwóch formach – graficznej i opisowej. Każdy MPZP zawiera legendę umieszczoną obok mapy, dzięki czemu analiza dokumentu jest znacznie łatwiejsza. W ten sposób można łatwo ocenić, czy budowa będzie możliwa i przede wszystkim opłacalna dla inwestora, który wybiera określony obszar. Ciekawostką jest fakt, że niektóre plany dotyczą nawet sposobu pokrycia dachu w określonym kolorze, co może generować dodatkowe koszty.

MPZP – oznaczenia

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczenia literowe ma umiejscowione w legendzie znajdującej się obok wykorzystanej mapy terenu. W przypadku MPZP oznaczenia mają bardzo duże znaczenie, ponieważ analiza formy graficznej planu nie miałaby żadnego sensu bez dobrze opisanych elementów. Dla każdego planu miejscowego zagospodarowania terenu oznaczanie są niezbędne, aby każdy doświadczony pracownik urzędu, geodeta lub inspektor budowlany mógł bez problemu przeanalizować wszystkie zawarte w nim dane.

MPZP – jak i gdzie go uzyskać?

Rozwiązaniem pytania na temat tego, gdzie znaleźć plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest informacja, iż dostępny jest praktycznie w każdym urzędzie miasta lub gminy na wniosek składany przez interesanta. Uzyskanie tego dokumentu nie jest trudne. Wystarczy bowiem złożyć stosowny wniosek i poczekać na decyzję wydawaną przez urząd sprawujący swoją funkcję na danym obszarze.

Kto wydaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

By dowiedzieć się, kto wydaje miejscowy plan zagospodarowania terenu, warto udać się do lokalnego urzędu, gdzie zostaną udzielone wszelkie informacje. Sporządzeniem, uchwaleniem oraz udostępnianiem MPZP zajmują się władze miasta sprawujące swoją funkcję w określony odgórnie sposób. Kto sporządza miejscowy plan zagospodarowania terenu? Zazwyczaj zajmuje się tym wójt, burmistrz lub prezydent, a wszelkie zmiany, które mogą być wprowadzone, muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez osobę odpowiedzialną za takowy akt prawny.

Ile czeka się na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Obowiązujące przepisy nie regulują jednoznacznie tego, ile czeka się na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Składając wniosek, warto uzbroić się w cierpliwość, ponieważ może to potrwać nieco czasu. Długość rozpatrywania wniosku jest zależna od stopnia jego skomplikowania, a w przypadku wystąpienia dużych komplikacji czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do kilku lat.

Ile kosztuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Prawo mówi wprost, ile kosztuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie zero złotych. Jest to uregulowane odgórnymi przepisami, które obowiązują na terenie całego kraju. Jedyne koszty, które mogą być związane z wydaniem planu, to koszty ewentualnego pełnomocnika.

Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Każdy wie, jak istotny jest MPZP, dlatego warto wiedzieć, gdzie sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o zakupie działki lub projektowaniu domu. Dokument tego typu jest w pełni jawny, a więc ogólnodostępny w urzędzie miasta, gminy, a także portalach internetowych. Aby dokonać analizy planu, warto jednak skorzystać z pomocy doświadczonej osoby lub pełnomocnika.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a warunki zabudowy – co warto wiedzieć?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a warunki zabudowy to jeden z podstawowych aspektów, których dotyczy ten typ dokumentu. MPZP z góry określa sposób budowy nowych obiektów, rodzaj ich wykończenia oraz możliwość aranżacji terenu wokół nich. Często dostosowanie się do obowiązujących zasad może okazać się trudne, dlatego wcześniejsza analiza planu pozwoli na podjęcie dobrej decyzji o zakupie działku lub rezygnacji z pomysłu inwestycji.

Jak długo jest ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odnośnie tego jak długo ważny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, można powiedzieć, iż obowiązuje on od dnia jego wydania, aż do czasu pojawienia się nowej wersji dokumentu. Oznacza to, że MPZP może być ważny miesiąc lub kilka lat i będzie to zależne wyłącznie od danego urzędu.

Jak zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Aby zmienić MPZP oraz to, co określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta lub gminy, który poparty jest konkretnymi argumentami. Czas oczekiwania na rozpatrzenie i wydanie decyzji jest zależny od stopnia skomplikowania wprowadzanych zmian i często może zająć nawet do kilku miesięcy, a w skrajnych przypadkach kilka lat.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *