0.000
Informacje kontaktowe
Al. Warszawska 36/10, 21-002 Jastków
Dokładna informacja

Zajmujemy się adaptacją gotowych projektów do uzyskania pozwolenia na budowę z naniesieniem zmian do potrzeb inwestora. Wykonujemy również projekty indywidualne: nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania. legalizacje samowoli budowlanych. Oferujemy projekty gotowe na budynki mieszkalne, gospodarcze, usługowe, handlowe, magazynowe, inne. Projektujemy ponadto przyłącza (wod.-kan., energetyczne, gazowe), przydomowe oczyszczalnie ścieków, zjazdy na drogi publiczne, ogrodzenia. Zakres naszych usług obejmuje również nadzór inwestorski i wszelkie usługi geodezyjne, w tym: mapy do celów projektowych, wytyczenia wszelkich obiektów, inwentaryzacje powykonawcze, podziały, scalenia, wznowienia granic, czy wyłączenia z użytkowania rolniczego. Siedziba firmy: Zakład Usług Projektowych Jan Adamek Panieńszczyzna, 21-002 Jastków Al. Warszawska 36/10 ( blok mieszkalny w sąsiedztwie stacji paliw ORLEN ). – prowadzimy nieprzerwanie działalność od 1997 r.