Murarz to zawód, który od wieków jest nieodłącznym elementem branży budowlanej. Wykwalifikowany murarz to osoba, która jest odpowiedzialna za wznoszenie konstrukcji murowanych oraz wykonywanie prac związanych z murowaniem, jak również remontowych i konserwacyjnych. Murarze są kluczowymi specjalistami na placach budowy, a ich umiejętności są niezbędne do realizacji różnorodnych inwestycji – od małych domów jednorodzinnych po duże obiekty przemysłowe czy biurowe.

1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności murarza

– Wznoszenie konstrukcji murowanych: Murarze są odpowiedzialni za budowanie ścian, ścianek działowych, kominów, łuków, filarów, a także innych elementów konstrukcji z materiałów takich jak cegła, kamień, beton czy pustaki.
– Przygotowanie podłoża: Murarze muszą upewnić się, że podłoże, na którym będą wznosić konstrukcje, jest odpowiednio przygotowane, stabilne i równomierne. Dlatego często muszą wykonywać prace związane z wykopywaniem czy zakładaniem fundamentów.
– Prace wykończeniowe: Murarze mogą być również odpowiedzialni za wykonywanie prac wykończeniowych, takich jak tynkowanie ścian, układanie płytek ceramicznych czy montaż elementów kamieniarskich.
– Prace remontowe i konserwacyjne: W przypadku starych budynków, murarze są odpowiedzialni za prace związane z naprawą uszkodzonych ścian, wymianą cegieł czy renowacją zabytkowych konstrukcji.

2. Umiejętności i kwalifikacje murarza

– Znajomość technik murarskich: fachowiec musi posiadać umiejętności związane z różnymi technikami murowania, takimi jak np. mur łupany, mur stosowy czy mur ceglany.
– Rysunek techniczny: Murarz powinien umieć czytać plany i dokumentację techniczną, a także stosować się do wytycznych projektanta.
– Precyzja i dokładność: Wymagana jest zdolność do precyzyjnego łączenia elementów konstrukcji oraz dbałość o estetykę i trwałość wykonanych prac.
– Umiejętność pracy z różnymi materiałami: Murarz musi znać właściwości i specyfikę pracy z różnymi materiałami, takimi jak cegła, kamień czy beton.
– Wytrzymałość fizyczna: Osoba wykonująca ten zawód musi być w dobrej kondycji fizycznej, gdyż prace wymagają często dźwigania ciężkich materiałów i długotrwałego pozostawania w pozycjach obciążających dla organizmu.

3. Szkolenia i awans zawodowy

Murarzem można zostać po ukończeniu szkoły branżowej lub technikum budowlanego, gdzie zdobywa się niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Po ukończeniu nauki adepci mogą zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe i specjalizować się w konkretnych dziedzinach, takich jak murowanie z kamienia czy techniki renowacji. Doświadczenie i umiejętności zdobyte w trakcie pracy pozwalają murarzom na awansowanie na stanowiska kierownicze, np. kierownika budowy czy brygadzisty. Zarobki mogą różnić się w zależności od doświadczenia, rodzaju zatrudnienia czy lokalizacji, jednakże średnio można wyróżnić pewne wartości orientacyjne. Mediana zarobków dla murarzy wynosi około 4 920 PLN, co oznacza, że połowa z nich zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej. 25% osób pracujących w tym zawodzie osiąga niższe wynagrodzenie, na poziomie około 3 850 PLN, natomiast kolejne 25% zarabia więcej, sięgając kwoty 6 000 PLN.

Warto zauważyć, że zarobki murarza mogą wzrastać wraz z doświadczeniem, zdobytymi kwalifikacjami i specjalizacją. Dodatkowo murarze mogą liczyć na premie czy dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach czy warunkach utrudnionych. Nie bez znaczenia dla zarobków jest również miejsce pracy – w większych miastach czy na budowach o wyższym standardzie można spodziewać się wyższych stawek niż w pozamiastowych lokalizacjach czy na mniejszych inwestycjach.