Geodeta to specjalista, który zajmuje się między innymi pomiarami, analizą danych, wykonawstwem i projektowaniem w zakresie geodezji – nauki zajmującej się pomiarami na powierzchni Ziemi, a także jej kształtem i rozmiarami. Geodeta wykonuje pomiary, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu prac budowlanych, projektowania budynków czy dróg, a także do wyznaczania granic nieruchomości.

Obowiązki geodety są zróżnicowane i zależą od jego specjalizacji oraz rodzaju realizowanego projektu. Wśród najważniejszych zadań tego zawodu można wymienić:

– Wykonywanie pomiarów geodezyjnych – wykorzystuje do tego specjalistyczne instrumenty, takie jak tachimetry, poziomice czy satelitarne systemy pomiarowe (np. GPS).
– Opracowywanie map i planów – na podstawie wykonanych pomiarów geodeta opracowuje mapy oraz plany sytuacyjne, które są niezbędne do projektowania i realizacji inwestycji.
– Ustalanie granic nieruchomości – geodeta przeprowadza pomiary, które pozwalają na wyznaczenie granic nieruchomości oraz sporządza odpowiednie dokumenty, takie jak protokoły graniczne czy mapy zasadnicze.
– Nadzór nad pracami geodezyjnymi – geodeta kontroluje jakość wykonania pomiarów geodezyjnych, a także wykorzystywanych do tego celu instrumentów i metod pomiarowych.
– Doradztwo w zakresie geodezji – geodeta udziela porad i konsultacji w sprawach związanych z geodezją, np. przy wyborze metody pomiarowej czy interpretacji wyników pomiarów.

Geodeta jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie pomiarów geodezyjnych, opracowanie map i planów, ustalenie granic nieruchomości oraz nadzór nad pracami geodezyjnymi. Jego praca ma kluczowe znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych, gdyż na podstawie jego pomiarów powstają projekty, a także realizowane są obiekty budowlane.

Aby zostać geodetą, należy ukończyć studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia, a następnie zdobyć uprawnienia zawodowe. W Polsce są to uprawnienia geodety, które można uzyskać po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Ponadto ważne są umiejętności analityczne, zdolności matematyczne, dokładność oraz znajomość przepisów prawa budowlanego i geodezyjnego.

Geodeta może pracować zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, np. w biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych czy firmach geodezyjnych. Jego usługi są niezbędne na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych, co sprawia, że jest to zawód o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Ponadto geodeta może specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak geodezja inżynieryjna, geodezja gospodarcza czy fotogrametria.

Zawód geodety cieszy się nie tylko dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy, ale również atrakcyjnym poziomem wynagrodzeń. Mediana zarobków dla geodety wynosi 5 510 PLN, co oznacza, że połowa osób pracujących w tym zawodzie zarabia więcej, a połowa mniej niż tę kwotę.

Warto jednak zwrócić uwagę na różnice wynagrodzeń w zależności od doświadczenia czy specjalizacji. Około 25% osób pracujących jako geodeci otrzymuje wynagrodzenie niższe niż 4 850 PLN, natomiast kolejne 25% zarabia więcej niż 6 610 PLN.

Zarobki geodety mogą również zależeć od rodzaju pracodawcy, regionu kraju oraz posiadanych uprawnień zawodowych. Warto podkreślić, że geodeci z większym doświadczeniem oraz specjalistyczną wiedzą mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia.
Podsumowując, geodeta to zawód o kluczowym znaczeniu dla sektora budownictwa, który łączy w sobie umiejętności analityczne, matematyczne oraz praktyczne. Praca geodety wymaga wysokiej precyzji, znajomości przepisów prawa oraz umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii pomiarowych.