Kierownik budowy to specjalista z dziedziny budownictwa, który posiada gruntowną wiedzę techniczną, a także umiejętności organizacyjne i zarządcze. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za całość procesu realizacji inwestycji, dbając o to, aby prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, budżetem oraz standardami jakościowymi.

Do głównych obowiązków kierownika budowy należą:

1. Planowanie i organizacja prac budowlanych –  opracowuje harmonogram prac, wyznacza priorytety i koordynuje działania zespołu.
2. Nadzór nad realizacją inwestycji – kontroluje postęp prac, biorąc pod uwagę aspekty jakościowe, terminowe oraz finansowe.
3. Kontrola jakości – kierownik dba o to, aby prace były wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, a materiały budowlane spełniały wymagane parametry.
4. Zarządzanie zespołem – taka osoba kieruje pracą swojego zespołu, motywuje i wspiera jego członków, a także rozwiązuje ewentualne konflikty.
5. Koordynacja działań podwykonawców – współpracuje z różnymi firmami i specjalistami, którzy realizują poszczególne etapy inwestycji. Należy do niego dbanie o terminowe wykonanie zleconych im zadań oraz kontrola jakości ich pracy.
6. Dbanie o bezpieczeństwo na budowie – ten specjalista jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP oraz dbanie o właściwe warunki pracy dla swojego zespołu.
7. Dokumentacja i sprawozdawczość – kierownik budowy sporządza raporty, prowadzi dokumentację techniczną oraz gromadzi wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizowanej inwestycji.

Aby zostać kierownikiem budowy, należy posiadać odpowiednią wiedzę oraz zdobyć uprawnienia budowlane. Najczęściej wymagane jest wykształcenie wyższe z dziedziny budownictwa, inżynierii lądowej lub pokrewnej. Uprawnienia budowlane zdobywa się po złożeniu egzaminu państwowego, który sprawdza wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

Ważne kompetencje, którymi powinien charakteryzować się kierownik budowy, to:

– Doskonała znajomość przepisów budowlanych, norm i standardów.
– Umiejętność zarządzania zespołem.
– Komunikatywność i umiejętność negocjacji.
– Umiejętność rozwiązywania problemów.
– Znajomość technologii budowlanych oraz materiałów stosowanych w budownictwie.
– Umiejętność czytania i interpretacji dokumentacji technicznej.
– Znajomość języków obcych – często wymagana ze względu na współpracę z podwykonawcami z innych krajów.

Zarobki kierownika budowy

Kierownik budowy to zawód, który oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, choć warto pamiętać, że zarobki mogą być zróżnicowane w zależności od doświadczenia, rodzaju projektów oraz lokalizacji inwestycji. Według danych rynkowych, mediana wynagrodzenia kierownika budowy w Polsce wynosi około 10 000 PLN brutto. Oznacza to, że 50% osób na tym stanowisku zarabia więcej, a 50% mniej niż tę kwotę.

Warto zauważyć, że 25% kierowników budowy zarabia mniej niż 7 930 PLN brutto miesięcznie, podczas gdy kolejne 25% osób na tym stanowisku otrzymuje wynagrodzenie przekraczające 12 840 PLN brutto. Takie różnice wynikają z wielu czynników, takich jak wielkość i prestiż realizowanych inwestycji, lokalizacja budowy, a także indywidualne umiejętności i kompetencje danej osoby.

Kierownik budowy to zawód wymagający, ale dający wiele satysfakcji. Osoba na tym stanowisku ma kluczowy wpływ na powodzenie realizowanej inwestycji, a tym samym na kształtowanie przestrzeni, w której żyjemy. Wiedza techniczna, umiejętności zarządcze oraz doświadczenie są kluczem do sukcesu na tym stanowisku, a zdobywanie kolejnych kwalifikacji pozwala na rozwijanie kariery i podejmowanie coraz większych wyzwań zawodowych.