Elektromonter to osoba, która pełni kluczową rolę w każdym procesie budowlanym, niezależnie od rodzaju obiektu. Jego głównym zadaniem jest montaż oraz konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych. Jest odpowiedzialny za szeroki zakres prac związanych z elektryką, począwszy od projektowania, poprzez montaż aż po konserwację i naprawy wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Zakres obowiązków obejmuje między innymi:

1. Montaż instalacji elektrycznych. Elektromonter odpowiada za montaż przewodów, kabli, oświetlenia, gniazdek, wyłączników, rozdzielnic czy systemów zabezpieczeń. W pracy używa różnych narzędzi, takich jak mierniki, lutownice czy wkrętarki elektryczne.
2. Diagnostyka i naprawa usterek. Ten specjalista musi być w stanie zlokalizować i usunąć wszelkie usterki w instalacji elektrycznej. W tym celu posługuje się specjalistycznymi urządzeniami pomiarowymi oraz schematami instalacji.
3. Konserwacja i modernizacja instalacji. Regularne przeglądy oraz konserwacja instalacji są niezbędne, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo użytkowania. Elektromonter dba również o modernizację układów elektrycznych, dostosowując je do aktualnych wymagań i technologii.

Osoba chcąca wykonywać zawód elektromontera powinna spełniać następujące wymagania i posiadać umiejętności:

1. Wykształcenie zawodowe lub techniczne. Zazwyczaj wymagane jest ukończenie szkoły zawodowej lub technikum na kierunku elektrycznym.
2. Uprawnienia SEP. Elektromonter musi posiadać uprawnienia dozorowe SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) do pracy przy urządzeniach elektrycznych, co potwierdza jego kompetencje w zakresie wykonywania prac związanych z elektryką.
3. Umiejętność czytania rysunków technicznych. Elektromonter powinien być w stanie odczytywać schematy oraz rysunki techniczne instalacji elektrycznych.
4. Znajomość przepisów i norm. W pracy elektromontera niezwykle ważna jest znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących norm technicznych i budowlanych.
5. Umiejętności manualne i analityczne. Praca elektromontera wymaga precyzji, dokładności oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych.

Elektromonter może znaleźć zatrudnienie zarówno w firmach budowlanych, jak i specjalizujących się w branży elektroenergetycznej, energetyce przemysłowej czy w zakładach produkcyjnych. Istnieje również możliwość pracy na własny rachunek jako samodzielny instalator elektryczny. W miarę zdobywania doświadczenia, elektromonter może awansować na stanowiska kierownicze, takie jak kierownik zespołu montażowego czy nadzorca budowlany. Istnieje także możliwość dalszego kształcenia i zdobywania specjalistycznych uprawnień, co zwiększa atrakcyjność zawodową na rynku pracy.

Zarobki elektromontera są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak doświadczenie, posiadane uprawnienia czy miejsce pracy. Mediana wynagrodzenia w tym zawodzie wynosi około 6 000 PLN. Oznacza to, że połowa elektromonterów zarabia więcej, a połowa mniej niż tę kwotę.

Warto zauważyć, że 25% osób pracujących jako elektromonterzy zarabia mniej niż 4 700 PLN, natomiast kolejne 25% może się pochwalić wynagrodzeniem przekraczającym 7 690 PLN. Zatem, w miarę zdobywania doświadczenia oraz specjalistycznych uprawnień, istnieje szansa na znaczący wzrost zarobków w tej profesji. Ponadt, zatrudnienie w renomowanych firmach lub prowadzenie własnej działalności jako instalator elektryczny może przyczynić się do osiągnięcia jeszcze wyższych wynagrodzeń.