Serwisant kotłów to specjalista, który zajmuje się naprawą, konserwacją, montażem oraz diagnozowaniem błędów różnorodnych urządzeń grzewczych, takich jak kotły gazowe, olejowe czy na paliwo stałe. Jego wiedza i umiejętności są niezbędne w branży budowlanej, gdyż zapewniają prawidłowe funkcjonowanie systemów grzewczych, a tym samym komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Głównymi obowiązkami serwisanta kotłów są:

1. Przeprowadzanie przeglądów technicznych kotłów grzewczych oraz instalacji grzewczych, w celu zapewnienia ich sprawności i wydajności.
2. Dokonywanie napraw oraz wymiany uszkodzonych elementów kotłów, takich jak palniki, wentylatory, pompy, zawory czy czujniki.
3. Wykrywanie i usuwanie awarii oraz błędów w działaniu urządzeń grzewczych, a także przyczyn powstawania problemów.
4. Montaż nowych kotłów grzewczych oraz instalacji grzewczych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Przeprowadzanie regulacji urządzeń grzewczych aby osiągnąć optymalną wydajność i oszczędność energetyczną.
6. Współpraca z innymi specjalistami, takimi jak instalatorzy czy projektanci, w celu poprawnej realizacji zadań związanych z systemami grzewczymi.
7. Prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z przeglądami, naprawami oraz montażem kotłów grzewczych.
8. Doradztwo techniczne dla klientów oraz użytkowników dotyczące prawidłowego użytkowania oraz konserwacji kotłów i instalacji grzewczych.
Aby zostać serwisantem kotłów, należy posiąść odpowiednią wiedzę oraz umiejętności z dziedziny techniki grzewczej. W Polsce istnieje możliwość ukończenia kursów zawodowych oraz szkół, które przygotowują do tego zawodu. Ponadto, bardzo ważne są praktyczne doświadczenie oraz zdolności manualne.
Serwisant kotłów musi także posiadać aktualne uprawnienia do pracy z urządzeniami grzewczymi, takimi jak np. UDT (Urząd Dozoru Technicznego) czy Gaz-Technik. W zależności od rodzaju kotłów, z którymi pracuje, może być wymagane także posiadanie dodatkowych certyfikatów, np. od producentów kotłów.
Praca serwisanta kotłów wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz dbałością o szczegóły, gdyż błędy w montażu czy konserwacji kotłów mogą prowadzić do poważnych awarii, a nawet zagrożenia życia. Dlatego, ten zawód jest nie tylko interesujący, ale także wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności oraz rozwoju wiedzy z zakresu techniki grzewczej.