Informacje kontaktowe
ul. Grodzka 4, 67-200 Głogów
Dokładna informacja

Pracownia jest nową i prężnie rozwijającą się firmą, która świadczy usługi w projektowaniu obiektów budownictwa ogólnego tj. domy mieszkalne jedno i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej oraz budynki gospodarcze i przemysłowe. Przy pracy nad nowymi zleceniami sugestie klienta zawsze są uwzględniane i wprowadzane w życie w największym możliwym do zrealizowania zakresie. Adam Mordarski Założycielem pracowni jest mgr inż. konstruktor Adam Mordarski. W branży architektoniczno -konstrukcyjno-budowlanej pracuje od 2000r. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. W dniu dzisiejszym może się już pochwalić ponad 7-letnim doświadczeniem w projektowaniu i 4 letnim doświadczeniem w wykonawstwie. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń. Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jako główny koordynator tworzonych projektów sprawuje kontrolę nad pracą całego zespołu projektowego, a na budowie sprawuje nadzór autorski, pełni rolę kierownika budowy, lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Teren działania Teren działania pracowni nie jest w żaden sposób ograniczony, i zależy od lokalizacji projektowanej inwestycji. Pracownia działa głównie na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego, głównie w powiecie głogowskim, polkowickim, lubińskim, nowosolskim, wschowskim, górowskim.