Informacje kontaktowe
ul. Jedności Narodu 28D lok. 14, 83-110 Tczew
Dokładna informacja

Pracownia Usług Projektowych PANTEON została założona w 2009r. Zakres działalności obejmuje wszystkie fazy projektowania, począwszy od analizy możliwości realizacji inwestycji, poprzez projekty koncepcyjne, architektoniczno–budowlane (wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji) po projekty wykonawcze. Współpracujemy z biurami branżowymi oraz specjalistami we wszystkich dziedzinach związanych z budownictwem. Na życzenie klienta do dokumentacji projektowej sporządzamy kosztorysy, które pozwolą na oszacowanie kosztów przedsięwzięcia, jak również koordynujemy i kontrolujemy cały proces inwestycyjny od przygotowania wszelkich dokumentów formalno–prawnych poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, uczestniczenie w procesie budowy, prowadzenia nadzoru autorskiego oraz na uczestniczeniu w odbiorze inwestycji. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskiwać jak najlepsze rezultaty oraz pełne zadowolenie klienta. KONTAKT Z KLIENTEM zaczyna się od spotkania, na którym zostają szczegółowo omówione kolejne etapy planowanego zamierzenia projektowego, terminu realizacji oraz przewidywanych kosztów. W zależności od potrzeby klienta, spotkanie odbywa się w siedzibie biura lub na terenie budowy. Kontakt z klientem jest niezbędnym elementem każdego etapu powstawania i realizacji projektu. POWSTAWANIE PROJEKTU rozpoczyna się od przedstawienia przez Klienta swojej wizji dotyczącej zamierzenia projektowego. Naszym zadaniem jest przedstawienie wizji klienta w jak najszybszym czasie przy zachowaniu optymalnych rozwiązań. Wspólnie wybieramy najlepsze z nich i wykonując korekty osiągamy ostateczną wersję. Dokładamy wszelkich starań, aby proces powstawania projektu był procesem dynamicznym. NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROJEKTU często rozpoczyna się jeszcze w trakcie trwania prac projektowych i polega na nadzorowaniu realizowanych robót budowlanych oraz ich zgodności z założeniami projektowymi. Dzięki nadzorowaniu realizacji projektu jesteśmy w stanie na bieżąco przedstawić rozwiązania zamienne niezbędne do realizacji projektu.