0.000
Specjalizacje
Obszar działania
Informacje kontaktowe
Gierczyce 148, 32-744 Łapczyca
Dokładna informacja

Pracownia projektowa INŻYNIERIA jest firmą, której działalność polega na kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego w budownictwie. W ramach tej obsługi oferuję pełnobranżowe projektowanie obiektów budowlanych (architektura, konstrukcja, instalacje oraz infrastruktura techniczna i drogowa), uzyskiwanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego materiałów formalno-prawnych oraz uzgodnień branżowych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Inwestor/Klient otoczony zostaje fachowym wsparciem w postaci doradztwa technicznego, pomocy w wyborze wykonawców inwestycji, wykonywania kosztorysów oraz zestawień materiałowych. Firma przejmuje również na siebie obowiązek współpracy z uprawnionym Kierownikiem Budowy. Na zlecenie Klienta zostaną wykonane rysunki – wizualizacje, projekty wnętrz oraz inne rysunki techniczne. W ramach świadczonych usług firma przeprowadza konsultacje z Inwestorem zarówno w siedzibie firmy jak również w jego miejscu zamieszkania bądź na placu budowy. Zakończeniem współpracy z Klientem jest przygotowanie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia odbioru budynku przez Nadzór Budowlany oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.