0.000
Obszar działania
Informacje kontaktowe
ul. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
Dokładna informacja

Przedsiębiorstwo „IGLOBUD” zostało założone w czerwcu 1991 roku jako spółka cywilna. Od czasu powstania do 2001 roku przedsiębiorstwo działało pod nazwą: Spółka Cywilna „IGLOBUD” Dąbrowicy. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego. Przedmiotem działalności jest głownie prowadzenie robót budowlano-montażowych, remontowych oraz rewaloryzacji budowli zabytkowych. Obiekty wykonywane są w zakresie prac stanu surowego, jak również wykończeniowego, a także wyposażane w zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne i centralnego ogrzewania, wewnętrzne instalacje elektryczne. Przedsiębiorstwo świadczy także usługi w zakresie inżynierii (kierownictwo budów) oraz związanym z nią doradztwem technicznym, pełnienia nadzoru budowlanego, wykonywania planów realizacyjnych, dokonywania ocen stanu technicznego obiektów budowlanych, Przez 17 lat istnienia przedsiębiorstwo rozwinęło się, powiększyło zatrudnienie, poszerzyło zakres świadczonych usług, przekształciło i udoskonaliło wewnętrzne struktury.