Informacje kontaktowe
ul. B. Chrobrego 2, 32-651 Nowa Wieś
Dokładna informacja

FIRMA ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: – sprzedaż projektów gotowych, – adaptacje projektów, – wykonywanie projektów indywidualnych, – projekty rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania, – inwentaryzacje, – projekty zagospodarowania, – formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, – świadectwa charakterystyki energetycznej, – wizualizacje 3D, – obsługa geodezyjna, – przerysowywanie dokumentacji projektowej,