Informacje kontaktowe
ul. Zielona 2, 33-170 Tuchów
Dokładna informacja

Pracownia projektowa ARCH-PRO zajmuje się sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego, projektów budowlanych budynków mieszkalnych jedno oraz wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej i zieleni publicznej. W pracowni opracowywane są koncepcje architektoniczne sprawdzające możliwość zabudowy działki przed i po zakupie. Oferujemy pomoc w załatwianiu spraw formalnych – wniosków z planów zagospodarowania przestrzennego, warunków technicznych przyłączy, decyzji środowiskowych, wniosków o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz innych pozwoleń i uzgodnień potrzebnych podczas procesu inwestycyjnego.