Planując własną inwestycję mapa zasadnicza, może okazać się niezbędnym elementem całej układanki. To najważniejszy dokument będący technicznym opracowaniem geodezyjno-kartograficznym, który występuje
w publicznych zbiorach danych. Mapa zasadnicza działki udostępniana jest przez lokalny wydział geodezji lub inny urząd sprawujący tę funkcję. Do czego przyda się więc mapa zasadnicza? Jakie ma zastosowanie? Jak ją zdobyć
i ile to kosztuje? Istnieje wiele pytań, na które w łatwy sposób można odnaleźć odpowiedzi i rozwiązać nawet najbardziej zagmatwane sprawy budowlane.

Mapa zasadnicza – czym jest?

Mapa zasadnicza jest jednym z wielu dokumentów, o które może zostać poproszony inwestor podczas składania wniosku o pozwolenie na budowę. To podstawowa mapa, która należy do PZGiK i jest opracowywana identycznie dla całego kraju. Odpowiadając sobie na pytanie co to jest mapa zasadnicza działki, można powiedzieć, że to zbiór istotnych informacji na temat ulokowania gruntów, budynków, a także dróg i terenów zielonych. Ważnym aspektem jest także fakt, iż mapa zasadnicza to rozporządzenie zawierające dane nt. uzbrojenia terenu. Dokument ten jest głównym źródłem stanowiącym podstawę do tworzenia kolejnych map służących jako MPZP.

Mapa zasadnicza działki – po co jest?

Mapa zasadnicza działki tworzona jest z myślą o szerokich zastosowaniach ze względu na to, iż wykorzystywana jest w kraju do określania wszelkich barier geodezyjnych. Dla każdego człowieka mapa zasadnicza do celów projektowych ma znaczenie szczególnie w branży budowlanej podczas:

  • Składania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
  • Projektowania przyłączy do obiektu budowlanego
  • Dzielenia granic działek
  • Udzielania informacji podczas wyceny nieruchomości

Reasumując, można powiedzieć, że mapa zasadnicza ułatwia analizę terenu, na którym pragnie się wybudować nowe obiekty, a także służy jako podstawa do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych map dotyczących ukształtowania terenu.

Mapa zasadnicza – co zawiera?

Odnosząc się do tego co zawiera mapa zasadnicza, można powiedzieć, że przedstawia ona bardzo dużo treści, które z definicji prezentują: dane wywodzące się z ewidencji gruntów, ukształtowanie terenu, uzbrojenia działek, a także ogólne zagospodarowanie terenu. Można powiedzieć, że to, co przedstawia mapa zasadnicza, to głównie ulokowanie budynków, ogrodzeń, ulic, drzew, latarni i innych elementów infrastruktury miejskiej. Poza podstawowymi danymi, jakie znajdują się na mapie, można także natknąć się na oznaczenia granic terytorialnych, numery poszczególnych działek oraz szczegółową bazę obiektów topograficznych.

Mapa zasadnicza – jak ją czytać?

Aby dowiedzieć się, jak wygląda mapa zasadnicza oraz jak ją odczytywać, trzeba uwzględnić jej podstawowy sposób oznaczania. Symbole i litery, które dla osoby niezaznajomionej z branżą budowlaną i geodezyjną będą całkowicie niezrozumiałe, dla profesjonalisty okazują się bardzo łatwą w odczycie informacją. Wykaz znaków zwanych kartograficznymi, które znajdują się na mapie zasadniczej działki, jest szczegółowo opisany w stosownym rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji. Dla przykładu – kolor zielony oznacza granice działek ewidencyjnych, natomiast wewnątrz nich umiejscowiony jest numer danej nieruchomości. Budynki, które są obecnie projektowane, oznacza się kolorem czerwonym w postaci małego kwadratu.

Mapa zasadnicza – oznaczenia

Oznaczenia, mapa zasadnicza posiada w każdym typie projektu identyczne. Występują one w postaci symboli lub liter, które są charakterystyczne dla danego typu budowli i elementu ukształtowania terenu. Mapa zasadnicza symbole przedstawia jako pojedyncze znaki, które ułatwiają odnalezienie się osobie analizującej w danym projekcie. Każda mapa zasadnicza oznaczenia literowe umieszcza w legendzie, która znajduje się obok mapy, dzięki czemu znając nawet podstawowe znaki wykorzystywane w tego typu dokumentach, można odczytać niektóre informacje w nim zawarte.

Gdzie szukać mapę zasadniczą?

Mapa zasadnicza, skąd wziąć dokładny dokument, który będzie aktualny i przedstawi wszystkie szczegółowe aspekty dotyczące ukształtowania terenu? Wielu inwestorów obecnie zastanawia się jak uzyskać mapę zasadniczą do uzyskania warunków zabudowy. Warto wiedzieć, że kopię takiego dokumentu można dostać
w starostwie powiatowym. Portal internetowy geoportal.gov.pl umożliwia darmowe obejrzenie podglądu mapy w przeglądarce internetowej. Mapa zasadnicza działki, gdzie dostać sprawdzony dokument – otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy udać się do określonego urzędu miasta lub gminy i złożyć odpowiedni wniosek
o udostępnienie danych.

Kto wydaje mapę zasadniczą?

Mapa zasadnicza, kto wydaje ten typ dokumentu? To częste pytanie, które pada na dedykowanych portalach dla geodetów i budowlańców. Organem wydającym jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, który położony jest w obrębie danego terenu. Jeżeli takowy nie istnieje, to dokument wydawany jest przez inny urząd sprawujący władzę w obszarze inwestycji.

Jak uzyskać mapę zasadniczą?

Aby uzyskać mapę zasadniczą, wystarczy złożyć stosowny wniosek do PODGiK lub zalogować się na stronę rządową, która umożliwia jednak jedynie podgląd dokumentu w formie elektronicznej bez możliwości pobrania na komputer. Mapa zasadnicza, jak uzyskać poprawny dokument zgodnie z prawem? Cała procedura jest bardzo prosta i wymaga podjęcia tylko kilku kroków w celu złożenia wniosku i odebrania docelowego dokumentu.

Mapa zasadnicza online – jest możliwa do uzyskania?

Mapa zasadnicza online jest dostępna dla każdego inwestora, który jest zainteresowany uzyskaniem pozwolenia na budowę lub sprawdzeniem ukształtowania terenu. Warto także wiedzieć, że dostęp do mapy zasadniczej online jest całkowicie darmowy i nie wymaga uiszczania żadnych ukrytych opłat.

Ile kosztuje mapa zasadnicza?

Pozyskując mapę zasadniczą działki, cena jest zależna od formatu dokumentu. Warto wiedzieć ile kosztuje mapa zasadnicza w podstawowej wersji rastrowej, a ile w nieco lepszej jakości. Dokument tego typu słabej jakości to koszt rzędu około 7 złotych, natomiast droższa wersja w formacie drukowanym do rozmiaru A0 wiąże się
z wydatkiem około 155 złotych. Uzyskanie mapy zasadniczej, koszt zależny jest przede wszystkim od urzędu, rozmiarów dokumentu, a także jego złożoności.

Mapa zasadnicza a ewidencyjna – różnice

Mapa zasadnicza a ewidencyjna to dwa różniące się od siebie dokumenty. Pierwsza z nich jest często mylona z tą drugą. Podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma aktami to przede wszystkim zakres dostarczanych informacji. Mapa ewidencyjna dotyczy wyłącznie danych ewidencyjnych i jest traktowana jako dodatek do map zasadniczych. Ogromną różnicę sprawia też sposób wykonania map. Ewidencyjna charakteryzuje się obrębowym krojem, a północ na planie zaznaczona jest strzałką. W przypadku zasadniczej mapy teren przedstawiany jest zawsze w taki sposób, by północ znajdowała się na górze strony.

Jak długo jest ważna mapa zasadnicza?

Mapa zasadnicza jest ważna od dnia jej wydania, aż do momentu wprowadzenia w niej jakichkolwiek zmian, które muszą zostać ponownie zatwierdzone. Warto wiedzieć, że wszelkie wykonywanie prac geodezyjnych związanych ze zmianami inwestor musi pokryć z własnej kieszeni. Wiąże się to jednak ze znacznymi kosztami, które mogą sięgać nawet dwóch tysięcy złotych. Prawo nie reguluje więc z góry terminu ważności takiego dokumentu, jednakże warto mieć na uwadze możliwość występowania ciągłych zmian w jego strukturze.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *