Mapa geodezyjna przydaje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wyznaczenia terenu pod budowę obiektu budowlanego lub innego przedsięwzięcia związanego z zajęciem danego terenu. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który potrzebny jest już na początkowym etapie podjęcia się inwestycji. Mapa geodezyjna powstaje zawsze na podstawie kopii mapy zasadniczej, która zawiera w sobie liczne informacje na temat ewidencji gruntów, ukształtowaniu terenu oraz jego zagospodarowaniu. Bardzo często dotyczy też zbrojeń powierzchni i mieszczących się na niej budynków. W jakich sytuacjach mapa budowlana będzie potrzebna? Jakie są jej rodzaje? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedzi w poniższym artykule.

Mapa geodezyjna – co to jest?

Wiele osób zadaje sobie pytanie – mapa geodezyjna, co to jest? Ten typ dokumentu jest swego rodzaju podrasowaną kopią mapy zasadniczej, która zawiera w sobie elementy ukształtowania terenu, pomiary geodezyjne i podziały działek. Mapa geodezyjna przydaje się najczęściej podczas podziałów nieruchomości lub przy składaniu wniosku o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Warto wiedzieć, że aktualne mapy geodezyjne tworzone są wyłącznie przez uprawnionych i wykwalifikowanych geodetów. Każda mapa tworzona jest na podstawie z góry ujętych wytycznych znajdujących się w stosownym rozporządzeniu ministerstwa. Dokument tego typu nie jest szczególnie skomplikowani i nie różni się znacznie od innych danych, które wykorzystywane są przy inwestycjach budowlanych.

Mapa geodezyjna – jak wygląda i jak ją czytać?

Odnosząc się do tego jak wygląda profesjonalna mapa geodezyjna, warto wspomnieć, iż zawiera ona skalę, reprezentację obiektów budowlanych, nazwy, skróty, a także informacje dodatkowe o działce. Dodatkowymi informacjami jest np. godło, geodezyjna siatka kwadratów lub podział administracyjny obszaru. Na mapie geodezyjnej, która wykorzystywana jest do celów projektowych, umieszcza się zazwyczaj granice działki, elementy jej otoczenia, a także odległości od innych terenów z uwzględnieniem co najmniej 30 metrów w każdą stronę. Każda mapa geodezyjna oznaczenia ma umieszczane na pierwszej stronie dokumentu. Oznaczenia geodezyjne na mapie rozumiane są zazwyczaj tylko przez inspektorów budowlanych i geodetów z wykształceniem kierunkowym.

Warto wspomnieć, że mapy geodezyjne są tworzone w różnych skalach zależnie od analizowanego obszaru. Skala 1:250 odnosi się do terenów o dużym zagęszczeniu obiektów budowlanych. W przypadku nieco mniejszego skupienia domów i innych budowli stosowana jest skala 1:500, 1:1000 lub nawet 1:2000. Jeżeli mapa geodezyjna dotyczy wyłącznie obszarów rolnych i leśnych, w których raczej nie występują zabudowy i liczne podziały terenu, to stosowaną skalą jest 1:5000.

Każda osoba zajmująca się choćby w pewnym stopniu projektem budowlanym i jego realizacją powinna wiedzieć jak czytać mapy geodezyjne. Nie jest o najprostsze zadanie, jednakże wystarczy opanować podstawowe pojęcia, oznaczenia oraz umiejętność czytania legendy, a wtedy z łatwością można przeanalizować każdy dokument. Dla każdej mapy geodezyjnej legenda jest inna, jednakże posiada te same oznaczenia, dlatego raz przyswojone informacje mogą przydawać się także w przyszłości.

Kiedy potrzebna jest mapa geodezyjna?

Mapa geodezyjna przydatna jest w wielu sytuacjach, a w szczególności podczas projektowania obiektu budowlanego i chęci uzyskania pozwoleń w określonych urzędach. Pomoc profesjonalnego geodety może okazać się nieoceniona w przypadku, kiedy należy dokonać podziału działek budowlanych na mniejsze. Mapa geodezyjna do celów projektowych wykorzystywana jest zazwyczaj przez architektów, inspektorów budowlanych, a także pracowników ekipy, która zajmuje się kompleksową budową domów i tym podobnych. Odpowiednie określenie położenia budynków i wyznaczenie granic działek to główne aspekty, które dotyczą map geodezyjnych.

Rodzaje map geodezyjnych

Obecnie można wyróżnić cztery rodzaje map geodezyjnych, które różnią się między sobą szczegółami
i informacjami, jakie zawarte są w ich legendzie. Pierwszym typem dokumentu jest mapa zasadnicza, która stanowi wyjście do tworzenia map geodezyjnych. Określa granice i media znajdujące się na danym terenie. Ten typ dokumentu ma jednak charakter archiwalny, który służy inwestorom tylko na początkowym etapie inwestycji przed podjęciem ostatecznej decyzji o budowie.

Drugim rodzajem mapy jest mapa geodezyjna, czyli inaczej mapa gruntów, o której można powiedzieć, że przydaje się podczas starań o pozwolenie na budowę, a także pełni rolę załącznika do projektu architektoniczno-budowlanego. Warto pamiętać, że ważność takiej mapy na swój termin ważności.

Kolejna jest mapa inwentaryzacyjna, którą wykonuje się po zakończeniu danych etapów budowy lub jej całkowitym oddaniu. Jest ona potrzebna do zgłoszenia obiektu do użytkowania przez inne osoby. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu mapę wykonuje się osobno dla ogrodzenia, domu, przyłączy gazowych i elektrycznych.

Ostatnim rodzajem map budowlanych jest mapa multimedialna będąca jedynym rozwiązaniem w przypadku, kiedy brakuje innych map pozwalających na określenie płaszczyzny danego terenu i jego zabudowań. Ten typ mapy dostępny jest zawsze na portalu geoportal.gov.pl. Multimedialne mapy są jednak ostatecznością, z której niechętnie korzystają zarówno architekci, jak i inspektorzy budowlani i geodeci.

Gdzie uzyskać mapy geodezyjne?

Mapa geodezyjna – gdzie uzyskać, aby mieć pewność, że będzie prawidłowa? Mapy geodezyjne do celów projektowych, skąd wziąć informację? Na te dwa podstawowe pytania znajdują się bardzo łatwe odpowiedzi. Aby pozyskać doskonałej jakości mapy geodezyjne, można zwrócić się do wojewódzkich ośrodków gromadzących tego typu dokumentację. Aby uzyskać zasadniczą mapę, trzeba wypełnić wniosek o takie materiały do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Każde Starostwo Powiatowe ma obowiązek wydawania tego typu dokumentów wszystkim zainteresowanym, którzy mają przesłanki do skorzystania z niego. Obecnie istnieją ośrodki internetowe, w których można w łatwy sposób uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju map. Urzędy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, dają możliwość załatwienia większości spraw drogą online, co znacznie przyśpiesza cały proces pozyskiwania dokumentów i składania ich do stosownych urzędów celem uzyskania pozwoleń na budowę.

Mapa geodezyjna – cena

Ceny map geodezyjnych są zależne od ich przeznaczenia. Zwykła mapa zasadnicza może kosztować już od 50 złotych w górę. Jeżeli jednak cennik dotyczy map z wykorzystaniem projektowym, to cena wzrasta już do granicy od 500 do nawet 1500 złotych. Mapa inwentaryzacyjna kosztuje praktycznie tyle samo zwykła do celów projektowych. Mapa geodezyjna do celów projektowych, ile kosztuje i czy warto za nią płacić? Ceny tego typu dokumentów są zależne od danego powiatu, jednakże warto za nie zapłacić i mieć pewność, że budynek stawiany na danym terenie jest całkowicie bezpieczny zarówno pod kątem prawa, jak i technicznym. Cennik map geodezyjnych nie jest ujednolicony dla całego kraju, a ostateczny koszt ich wydania waha się w zależności od rejonu.

Ile jest ważna mapa geodezyjna?

Obecnie przyjmuje się, że mapy geodezyjne są ważne do momentu, w którym nieodnotowane zostaną żadne zmiany na danym terenie lub minie okres 3 miesięcy od daty jej wydania. Niestety ramy czasowe zostały z góry nałożone, aby uniknąć jakichkolwiek przewinień ze strony inwestorów lub innych nadużyć budowlanych. Warto pamiętać o tym, iż każda mapa ma swoją ważność, ponieważ pominięcie tego aspektu, może okazać się tragiczne w skutkach dla inwestora.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *