Mapa do celów projektowych to załącznik, który jest elementem uszczegółowionej mapy zasadniczej. Mapę do celów projektowych załącza się między innymi do wniosku o pozwolenie na budowę.

Co konkretnie zawiera? To między innymi dane dotyczące granic własności, lokalizacji zieleni wysokiej, linii zabudowy, osi dróg i ulic czy lokalizacji innych zabudowań. Uwzględnia także oznaczenie infrastruktury podziemnej, tej liniowej oraz punktowej, na przykład przyłączy.

Jakie kryteria są istotne, biorąc pod uwagę dokument, jakim jest mapa do celów projektowych? Ważność to jeden z kluczowych czynników. Okazuje się, że żaden urząd nie reguluje terminu ważności mapy do celów projektowych. Oznacza to, że teoretycznie jest ona ważna bezterminowo albo do momentu naniesienia zmian informacji zawartych na mapie. W praktyce ważność mapy do celów projektowych wynosi 3 miesiące. Po tym czasie urząd może zażądać stworzenia nowego dokumentu tego rodzaju.

Kiedy potrzebna jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest jednym z najważniejszych dokumentów, bez którego inwestor nie uzyska pozwolenia na budowę. Ma znaczenie w ramach przygotowania ostatecznego projektu budowlanego.

Zastanawiasz się, kto może wykonać taką mapę? Jej stworzeniem zajmuje się tylko uprawniony do tego geodeta, który korzysta z mapy zasadniczej. To jedna z map geodezyjnych, którą będą posługiwać się fachowcy w ramach realizacji inwestycji budowlanej. Wykonuje ją na podstawie mapy zasadniczej. Jeśli działka takiej nie posiada, mapa do celów projektowych tworzona jest na podstawie mapy jednostkowej, która została oficjalnie przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zastanawiasz się, czy taka mapa musi obejmować całą działkę? Oczywiście, że tak i co więcej, powinna ona przedstawiać projekt zarówno zagospodarowania działki, jak i przylegającego do niej terenu.

Warto też wiedzieć, że taka mapa może powstać w różnych skalach, a wytyczne dotyczące konkretnej specyfikacji technicznej może narzucić organ, który jest odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na budowę. Najczęściej te podstawowe skale to 1:500 dla map działek budowlanych, 1:1000 dla zespołów obiektów budowlanych lub budownictwa przemysłowego i 1:2000 dla terenów bardzo rozległych.

Podsumowując, mapa do celów projektowych jest obowiązkowa zawsze, jeśli inwestor chce starać się o pozwolenie na budowę. Istotną informacją jest natomiast ta, że mapa nie jest konieczna, jeśli budowa będzie realizowana bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, a jedynie na zgłoszenie.

Ile kosztuje wykonanie mapy?

Chcesz wiedzieć, ile czasu czeka się na mapę? Powstaje z reguły w ciągu 1-3 miesięcy. To dlatego, że powstaje na podstawie mapy zasadniczej, na której wydanie z urzędu czeka się mniej więcej 10 dni.

Wielu inwestorów zadaje również pytanie, ile kosztuje mapa do celów projektowych 2023? Wiadomo, że praca geodety wymaga odpowiedniego wynagrodzenia. Koszty poniesione z tytułu konieczności zapłacenia za stworzenie mapy powinny być uwzględnione w całym kosztorysie budowlanym. Nie ma ujednoliconej stawki, geodeta pobiera za tego rodzaju usługę od 1500 do 2000 złotych. Wszystko zależy jednak od indywidualnego cennika, złożoności mapy, skali jej wykonania czy lokalizacji położenia działki.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *