Warunki zabudowy Poznań określa jako wygórowane, ponieważ władze miasta są przyjaźnie nastawione na rozwój i rozrastanie się aglomeracji miejskiej. W Poznaniu wniosek o warunki zabudowy może zostać złożony drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego. Warto wiedzieć, że warunki zabudowy dotyczą głównie sposobu przyłączy budynków do publicznej sieci energetycznej i wodociągowej. W tych przepisach jest także mowa o kolorystyce ścian, materiałach wykorzystywanych do budowy obiektów budowlanych, a także spis dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwoleń.

Komentarze wyłączone.