MPZP Poznań – najważniejsze informacje

MPZP Poznań dotyczy głównie planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej tak, aby była jak najbardziej spójna i przyjazna zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska naturalnego. Zasady oraz obostrzenia wynikające z aktów prawnych mają zastosowanie głównie  w odniesieniu do nowego budownictwa miejskiego, a także przeprowadzania prac przy nowoczesnych osiedlach mieszkalnych. Tego typu przepisy określają także poziom nachylenia dachów, materiał ich pokrycia, a także kolor elewacji.

MPZP Poznań – mapa planu Poznania

W przypadku MPZP oznaczenia legendy map pozwalają na łatwiejsze odczytanie potrzebnych informacji z projektu. Dokumenty zawierające plany zagospodarowania przestrzeni miejskiej pojawiają się w formie aktów prawnych tworzonych przez urząd miasta.

Oznaczenia i legenda MPZP

Aby zapoznać się z dokumentacją, nie jest potrzebna duża wiedza z zakresu budownictwa, ponieważ oznaczenia MPZP Poznania są przejrzyste i dokładnie opisane. Warto wiedzieć, że najpopularniejszym kolorem, który jest wykorzystywany w opisach planów infrastruktury miejskiej, jest kolor brązowy o różnych odcieniach. Dotyczy on terenów, które przeznaczone są pod zabudowę jedno i wielorodzinną. Pozostałe oznaczenia związane są z wyznaczeniem granic poszczególnych działek, a także terenów zielonych.

Plany zagospodarowania przestrzeni miejskich są przedstawiane w dwóch formach, a mianowicie: graficznej i opisowej. Każdy ze sposobów przedstawienia map jest ze sobą kompatybilny, ponieważ rysunki i oznaczenia graficzne muszą być dokładnie opisane na podstawie specyfikacji technicznej oraz założeń specjalistów. Najczęściej spotykane są mapy wykonywane w skali 1:500, 1:2000 oraz 1:5000. Rozmiar planu jest zależny od skomplikowana terenu oraz wymogów dotyczących specyfikacji technicznej nowo powstałych obiektów budowlanych.

Plan zagospodarowania przestrzennego Poznań – gdzie go uzyskać?

Profesjonalny plan zagospodarowania przestrzennego Poznań udostępnia na stronie internetowej (kliknij tutaj) swojej placówki urzędu miasta. Wgląd w dokumenty można także otrzymać, decydując się na osobistą wizytę w centrum miasta. Miejscowy plan zagospodarowania Poznania dotyczy głównie stylu, w którym powinny być budowane nowe obiekty, a także określa materiały, z których powinno się je wykonywać. Będąc inwestorem warto zwrócić uwagę na specyfikację MPZP, ponieważ dostosowanie swoich planów budowlanych do tego dokumentu daje gwarancję uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie udzielenia zezwolenia na budowę.

Miejski plan zagospodarowania przestrzennego Poznania zawiera w sobie informację o obostrzeniach, które są egzekwowane podczas kontroli nowo powstałych budynków. Warto więc dostosować swoje inwestycje do zasad obowiązujących w danym mieście. Obostrzenia tego typu mają jednak charakter pomocniczy, aby uczynić infrastrukturę miejską jak najbardziej spójną i elegancką. Ciekawostką jest informacja, że plany zagospodarowania terenów pomagają stworzyć dokładniejsze wyliczenia dla kosztorysów dotyczących prac budowlanych.

Komentarze wyłączone.