Oświadczenie kierownika budowy to jeden z najważniejszych dokumentów, który dotyczy powstawania nieruchomości. Kto go tworzy, kiedy i w jakiej formie? Gdzie należy je złożyć? Kiedy jest ważne i obowiązkowe? Pamiętaj, że kierownik budowy to specjalista, który musi realizować swoje zadania sumiennie i obowiązkowo na placu budowy. Zakres jego działań wynika z przepisów polskiego prawa budowlanego. Takiego fachowca musi zatrudnić każdy inwestor, który realizuje inwestycję związaną z powstawaniem nowej nieruchomości czy przebudową tej, która już istnieje. Dowiedz się więcej już teraz.

Jakie dokumenty wypełnia kierownik budowy?

Kierownik budowy to specjalista, który odpowiada za realizację wszelkich prac budowlanych i nadzoruje ich wykonanie. To również on zakłada i na bieżąco prowadzi dziennik budowy. W nim  odnotowywane są informacje dotyczące każdego etapu budowy zgodnie z założonym projektem.

Podczas całościowej współpracy z kierownikiem budowy, ten fachowiec wydaje różnego rodzaju oświadczenia formalne, które składa się następnie do właściwych urzędów. Do takich zaliczają się:

  • oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków. Ten dokument jest składany wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Składa się je inspektorowi nadzoru budowlanego,
  • oświadczenie kierownika budowy o wbudowanych materiałach. Kierownik budowy oświadcza, że wszelkie zastosowane materiały budowlane posiadają niezbędne atesty. Takie oświadczenie zawiera również informacje o rodzaju materiałów, jakie posłużyły do wybudowania nieruchomości,
  • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem. Kierownik budowy potwierdza, że nieruchomość powstała zgodnie z założeniami projektowymi,
  • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót. Składa się je wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Takie oświadczenie jest potwierdzeniem zakończenia wszelkich prac zgodnie z założonym projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Co powinno zawierać oświadczenie kierownika budowy?

Oświadczenie kierownika na budowie to formalna deklaracja, zgodnie z którą tego rodzaju fachowiec potwierdza zgodność realizowanych prac budowlanych z prawem i przyjętym projektem budowlanym oraz nadzór nad realizowanymi zadaniami. Kierownik budowy potwierdza również zakończenie budowy i bierze za nią całkowitą odpowiedzialność na każdym etapie, aż do prac finalnych.

Każdy inwestor powinien zadać sobie jeszcze pytanie, ile jest ważne oświadczenie kierownika budowy, aby móc spełnić wszelkie formalności w urzędzie we właściwym czasie. Okazuje się, że termin ważności tego rodzaju dokumentu to 3 lata. Inwestor musi uwzględnić ten czas, planując budowę i zakończenie wszelkich prac zgodnie z projektem. Należy wiedzieć, że średni czas budowy domu jednorodzinnego to 2 lata, przy czym prace budowlane nie trwają ciągle, bo przecież po każdym etapie konieczna jest przerwa.

Ta wynika między innymi z warunków pogodowych, a późną jesienią oraz zimą nie wszystkie prace budowlane mogą być realizowane. 3 lata to też czas niezbędny na zakończenie inwestycji, patrząc na przykład na środki finansowe, które musi przeznaczyć inwestor. Właśnie dlatego przed rozpoczęciem budowy i zgłoszeniem tego faktu do właściwego urzędu, inwestor powinien dokładnie przemyśleć swoje działania oraz dokonać kalkulacji budżetu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *