Ogólne warunki zabudowy Wrocław dotyczą sposobu stawiania nowych obiektów budowlanych, rodzaju przeprowadzanych prac oraz wykorzystywanych materiałów podczas budowy. Warunki zabudowy Wrocław określa z góry we wszelkich projektach zagospodarowania terenu, aby uniknąć jakichkolwiek niedomówień

i niedociągnięć. Obostrzenia, które stanowią akty prawne w dokumentacji budowlanej są tworzone z myślą o ochronie infrastruktury miejskiej przez zbyt dużym rozrostem i samowolką inwestorów. Warunki zabudowy dotyczące także sposobów montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych, odprowadzania ścieków, a także montażu ogrzewania. Wniosek o warunki zabudowy we Wrocławiu może być złożony online, tradycyjną pocztą lub osobiście w siedzibie urzędu miasta. Dostarczenie wraz z wnioskiem kompletnej dokumentacji dotyczącej inwestycji oraz uiszczenie ewentualnych opłat za wydanie pozwoleń pozwoli na szybsze rozpatrzenie sprawy przez dany urząd.

Formularze do druku – wnioski o warunki zabudowy Wrocław

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami – do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Od dnia 03.01.2022 r. jedynym obowiązującym drukiem do złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy jest formularz podany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy  (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2462)

Załączniki

Komentarze wyłączone.