Gdynia wniosek o warunki zabudowy wydaje online na stronie internetowej urzędu, a także osobiście po wcześniejszym kontakcie i pojawieniu się interesanta w placówce. Uzyskanie warunków zabudowy Gdańsk umożliwia na podobnych zasadach jak pozostałe miasta. Nowością na rynku jest możliwość przekazania wniosków i kompletnej dokumentacji do urzędu całkowicie drogą elektroniczną. Wybierając tę opcję, trzeba tylko posiadać konto bankowe i kwalifikowany podpis elektroniczny. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że warunki zabudowy dotyczą głównie sposobu przyłączenia mediów oraz kanalizacji.

Formularze do druku – wnioski o warunki zabudowy Trójmiasto

Wymagane dokumenty Gdynia:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy inwestycji (zawierający część opisową i graficzną) – druki wniosków wyłożone w przed pokojem 332, 2 egz. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m) – mapy do nabycia w pok. 306,.*W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionej sprawie należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze.

Wymagane dokumenty Sopot:

  1. WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Wymagane dokumenty Gdańsk:

Formularze do pobrania:

Komentarze wyłączone.