Warunki zabudowy Szczecin określa jako jeden z najważniejszych elementów, który związany jest z przeprowadzaniem prac budowlanych na nowej inwestycji. Wniosek o warunki zabudowy w Szczecinie można pobrać ze strony www urzędu miejskiego lub osobiście w jego siedzibie. Warunki zabudowy określają z góry sposoby przyłączenia mediów do obiektu budowlanego, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz sposób odprowadzania ścieków. Dostarczenie kompletnej dokumentacji dotyczącej nowych przedsięwzięć budowlanych na terenie miasta wraz ze stosownym wnioskiem może w znacznym stopniu przyspieszyć czas jego rozpatrzenia.

Formularze do druku – wnioski o warunki zabudowy Szczecin

Komentarze wyłączone.