Wniosek o warunki zabudowy Rzeszów przyjmuje się w urzędzie miasta po uprzednim kontakcie z jego pracownikiem. Nowością jest możliwość dostarczenia wniosku oraz wszelkiej potrzebnej dokumentacji drogą online co znacznie ułatwia przejście całego procesu.

Warunkiem jest jednak posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który umożliwia autoryzację wysyłanych dokumentów. Warto wiedzieć, że warunki zabudowy określają sposoby przyłączy mediów, kanalizacji oraz wody ciepłej i zimnej do obiektu budowlanego. Jeżeli inwestor dostarczy kompletną dokumentację wraz z poprawnie uzupełnionym wnioskiem, to może liczyć na szybsze rozpatrzenie sprawy.

Formularze do druku – wnioski o warunki zabudowy Rzeszów

1 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (1,30 MB)

2 Wniosek o zarejestrowanie DZIENNIKA BUDOWY (28,75 kB)

3 Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu-lokali (654,17 kB)

4 (PB-18) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Obowiązuje od 17.02.2021) (277,06 kB)

7 (PB-2) Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Obowiązujący od 18.02.2021 r.) (451,55 kB)

7a (PB-2a) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Obowiązujący od 05.07.2021) (262,76 kB)

8 (PB-9) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (Obowiązujący od 19.02.2021) (458,87 kB)

9 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (41,00 kB)

10 (PB-14) Wniosek o wydanie decyzji wejścia w teren sąsiedniej nieruchomości (Obowiązuje od 17.02.2021) (288,97 kB)

12 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki z MPZP (33,50 kB)

13 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysui z MPZP (29,00 kB)

14 Uzupełnienie wniosku (30,50 kB)

15 (PB-11) Wniosek o przeniesienie praw ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Obowiązujący od 19.02.2021) (456,99 kB)

16 (PB-13) Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu art. 45a ust. 1 Prawo budowlane (Obowiązujący od 19.02.2021) (441,46 kB)

17 (PB-4) Zgłoszenie rozbiórki (Obowiązujący od 19.02.2021) (463,98 kB)

18 (PB-3) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (Obowiązujący od 26.02.2021) (251,89 kB)

19 (PB-1) Wniosek o pozwolenie na budowę (Obowiązujący od 01.07.2021) (283,37 kB)

20 (PB-6) Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (Obowiązujący od 01.07.2021) (179,82 kB)

21 (PB-7) Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (Obowiązujący od 01.07.2021) (315,16 kB)

22 (PB-8) Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu tymczasowego (Obowiązujący od 01.07.2021) (285,13 kB)

23 (PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Obowiązujący od 01.07.2021) (230,55 kB)

12 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki z MPZP (33,50 kB)

Komentarze wyłączone.