Ustalenie, jakie warunki zabudowy Kraków wymaga od swoich mieszkańców, jest podstawowym aspektem, który musi zostać załatwiony przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z nowym budownictwem. Wniosek o warunki zabudowy w Krakowie powinien zawierać takie informacje jak np. plany w określonej skali, sposób odprowadzania ścieków, sposób montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach, kolory ścian, a także rodzaj dachów wraz z ich pokryciem. Istotne jest, aby cała dokumentacja składana podczas wnioskowania o warunki zabudowy była kompletna i zawierała szereg informacji na temat inwestycji. Tego typu wniosek można uzyskać na stronie internetowej urzędu miejskiego, natomiast można go składać online oraz tradycyjną pocztą.

Formularze do druku – wnioski o warunki zabudowy Poznań

Sprawdź jak złożyć wniosek o warunki rozbudowy w Krakowie na Biuletyn informacji publicznej Miasta Krakowa

Dokumenty wymagane do zgłoszenia budowy w Krakowie:

Komentarze wyłączone.