Zawiadomienie o zakończeniu budowy to oficjalne pismo, będące wymogiem prawnym, które przedstawia inwestor lub generalny wykonawca właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, tak aby poinformować o zakończeniu procesu budowlanego. W zawiadomieniu podkreśla się, że dany obiekt został wykonany zgodnie z przepisami, normami technicznymi oraz projektem budowlanym uzyskującym pozwolenie na budowę. Celem zawiadomienia o zakończeniu budowy jest uzyskanie – po przeprowadzeniu kontroli przez funkcjonariuszy organu administracji budowlanej – odbioru budowlanego i pozyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

W zawiadomieniu o zakończeniu budowy przedstawione są następujące informacje: nazwa inwestora, dane kontaktowe, identyfikacja obiektu budowlanego (wraz z adresem), numer pozwolenia na budowę, dane dotyczące projektanta, generalnego wykonawcy oraz kierownika budowy, zakres wykonanych robót budowlanych oraz termin ich zakończenia.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złóżić niezwłocznie po ukończeniu inwestycji. W odpowiednim ośrodku należy dokonać zgłoszenia, a następnie opracować i przekazać kompleksowa dokumentację oraz pozostałe wymagane dane. Organ administracji budowlanej ma obowiązek zweryfikować zgłoszenie oraz przeprowadzić kontrolę budynku. Jeśli kontroli nie przeprowadzono w ciągu 30 dni od zgłoszenia, inwestor może rozpocząć użytkowanie budynku.

Dokument zawiadomienia o zakończeniu budowy jest wyjątkowo istotny dla procesu przekazania obiektu do użytkowania, ponieważ potwierdza zgodność z przepisami i umożliwia dzierżawcom czy właścicielom przekształcanie nieruchomości zgodnie z ich potrzebami.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *