Stan surowy otwarty to jedno z etapów budowy budynku, na którym wykonane są podstawowe elementy konstrukcji takie jak fundamenty, stropy, ściany nośne, a także podłogi, ale nie jest jeszcze zamknięty dachem, oknami ani drzwiami. W tej fazie budynku jego struktura jest zarówno stabilna, jak i widoczna, umożliwiając ocene postępów oraz jakości prac budowlanych. Stan surowy otwarty to ważny i kluczowy etap dla całego procesu budowlanego, ponieważ pozwala na osiągnięcie zamierzonych rezultatów zarówno w kwestii funkcjonalności, jak i bezpieczeństwa konstrukcji.

W trakcie stanu surowego otwartego wykonawcy koncentrują się na pracach związanych ze wznoszeniem konstrukcji, czyli na fundamencie, który jest podstawą dla pozostałych elementów budynku, ścianach nośnych, które mają za zadanie utrzymanie ciężaru budynku oraz odprowadzania obciążeń, stropach, które oddzielają poszczególne kondygnacje, a także schodach i kominach.

Budując w stanie surowym otwartym, inwestor ma możliwość maksymalnej kontroli nad jakością wykonywanych robót oraz przeglądania postępów na bieżąco. Bez ścian, okien oraz drzwi, sprawdzenie wszystkich istotnych elementów konstrukcji staje się prostsze i bardziej przejrzyste. Jednak w przypadku realizacji inwestycji na własne potrzeby, prace zazwyczaj nie kończą się na etapie stanu surowego otwartego. Inwestorzy kontynuują budowę aż do uzyskania stanu deweloperskiego lub wykończonego, który definiuje całościowy zakres prac budowlanych do wykonania.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *