Budowa na zgłoszenie to uproszczone podejście do procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jest to forma legalizacji prowadzenia prac budowlanych na danym terenie, która obowiązuje w przypadku mniejszych inwestycji, nie wymagających klasycznego pozwolenia na budowę. Ta procedura została wprowadzona głównie w celu przyspieszenia realizacji mniejszych projektów oraz zmniejszenia formalności związanych z rozpoczęciem prac budowlanych. W Polsce regulacje dotyczące budowy na zgłoszenie zawarte są w ustawie Prawo budowlane.

W przypadku budowy na zgłoszenie, inwestor ma obowiązek zgłoszenia planowanych prac budowlanych w miejscowym urzędzie, np. starostwie powiatowym lub urzędzie gminy. W zgłoszeniu należy przedstawić dokumentację techniczną zawierającą niezbędne informacje o projekcie, wykonawcy, zakładanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, a także wskazanie, czy budowa będzie prowadzona pod okiem inspektora nadzoru budowlanego.

Ważnym elementem zgłoszenia jest również załączenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Słowem, inwestor musi wykazać, że jest uprawniony do realizacji planowanych prac na danym terenie.

Po złożeniu zgłoszenia, organ administracji budowlanej ma 30 dni na ocenę jego kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami. Jeżeli zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, urząd nie wyraża sprzeciwu, a wtedy inwestor może legalnie rozpocząć prace budowlane po upływie tego terminu. Warto zaznaczyć, że procedura budowy na zgłoszenie nie upoważnia do realizacji każdego rodzaju inwestycji. Stosuje się ją głównie w przypadku takich obiektów, jak garaże, wiaty, altanki, ogrodzenia czy niektóre przebudowy wnętrz.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *