Budowa domu na zgłoszenie to proces realizacji inwestycji budowlanej oparty na zgłoszeniu zamiaru wykonania prac budowlanych wynikających z przepisów danego kraju. W przeciwieństwie do budowy domu na podstawie pozwolenia na budowę, nie wymaga to uzyskania formalnej zgody ze strony organów administracji publicznej, a jedynie poinformowania ich o planowanym przedsięwzięciu.

W Polsce, ten sposób regulowany jest przez prawo budowlane, gdzie budowa domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 500 metrów kwadratowych oraz gabarycie do 16 metrów wysokości może być realizowana na zgłoszenie, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów technicznych i formalnych. Proces ten przeznaczony jest przede wszystkim dla osób prywatnych, które planują budowę własnego domu na działce budowlanej.

Procedura zgłoszeniowa obejmuje kilka etapów. Po wyborze działki, projektu architektonicznego oraz ekipy budowlanej, inwestor zobowiązany jest zgłosić zamiar budowy do właściwego organu administracji, czyli starostwa powiatowego lub urzędu miasta. W zgłoszeniu należy przedstawić dokumenty takie jak: odpis aktu notarialnego, działki ewidencyjne, projekt budowlany oraz oświadczenie o prawidłowości danych.

Od momentu zgłoszenia, inwestor musi poczekać 30 dni na ewentualne zastrzeżenia ze strony urzędu. Jeżeli w tym czasie nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, można rozpocząć prace budowlane. Należy pamiętać, że budowa domu na zgłoszenie jest równie bezpieczna i legalna jak budowa na podstawie pozwolenia na budowę, jednak nie obciąża inwestora potrzebą przechodzenia przez złożony i czasochłonny proces uzyskania pozwolenia na budowę.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *