MPZP Kraków – najważniejsze informacje

MPZP jest aktem prawnym, który dotyczy zagospodarowania przestrzeni miejskiej na danym terenie. Z góry określa rodzaj zabudowań, które mogą być obecnie stosowane, a także ich kształt i kolorystykę elewacji. Wynika to z chęci ujednolicenia wyglądu przestrzeni miejskiej, tak, aby nie burzyła panującego ładu i spokoju. MPZP Kraków przyjmuje dokumenty przygotowywane przez władze miasta, a także wnioski o wykonanie ewentualnych korekt na mapach zagospodarowania terenów składanych przez mieszkańców. Warto jednak pamiętać, że wniosek korekty mapy, nie zawsze będzie uwzględniany przez stosowny oddział w zależności od rodzaju zmian.

W przypadku MPZP Kraków mapa dotyczy zagospodarowania przestrzennego terenu w oparciu o tereny zielone, a także infrastrukturę miejską. Dokumenty tego typu zawierają informacje na temat tego, jakie pokrycie dachowe mogą mieć nowe budynki oraz o jakim kącie nachylenia powinny być wykonane dachy. Miejscowy plan mówi także o tym, czy w pobliżu danej działki mogą w przyszłości powstawać nowe obiektu usługowe, przedszkola lub drogi. Poszukując spokojnego miejsca na budowę domu, warto zapoznać się z mapą MPZP Kraków. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego informuje inwestorów o liniach zabudowy, lokalizacji ulic i dróg, przeznaczeniu danych terenów oraz granicach terenów chronionych. Warto także wspomnieć, że MPZP dotyczy też zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane.

Oznaczenia i legenda MPZP

Oznaczenia map MPZP nie są skomplikowane, jednak wymagają posiadania podstawowej wiedzy technicznej i budowlanej. Warto zapoznać się z podstawowymi oznaczeniami oraz skalą, która jest wykorzystywana do produkcji map zagospodarowania terenu. Mapy opracowywane są najczęściej w skali 1:500, 1:2000 lub w przypadku terenów leśnych i rolnych w skali 1:5000. Symbole, które umieszczane są na planach, są głównie w formie graficznych rysunków, które dotyczą granic planu, terenów o różnych sposobach zagospodarowania oraz liniach zabudowy. Tereny na tego typu aktach prawnych są oddzielane graficznie ciągłą linią posiadającą cyfrowo-literowe oznaczenie. W przypadku MPZP oznaczenia legendy są ważne, ponieważ ułatwiają zorientowanie się w całokształcie planu zagospodarowania terenu, a także na szybkie odczytanie najważniejszych informacji. Dla inwestorów najważniejsze są oznaczenia w kolorach brązowych, które dotyczą zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Warto jednak zwracać uwagę na pozostałe oznaczenia mówiące o równie istotnych elementach takich jak np. terenach administracyjnych, granicach działek lub nawet o zakazach budowy na danym terenie.

Plan zagospodarowania przestrzennego Kraków – gdzie go uzyskać?

Plan zagospodarowania przestrzennego Kraków można uzyskać na stronie internetowej urzędu miejskiego oraz osobiście w placówce odpowiedniej dla danego regionu miasta. Miejski plan zagospodarowania przestrzennego w Krakowie pozwala na zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tworzenia nowej infrastruktury miejskiej, a także sprawdzenia, czy dana inwestycja będzie opłacalna. Krakowski plan zagospodarowania przestrzennego określa sposoby wykonania bryły budynku, wykorzystywane materiały, stolarkę okienną, a także kształt ułożenia dachów czy rodzaj jego pokrycia. Tego typu obostrzenia wynikają z chęci ujednolicenia budownictwa miejskiego, co przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności wizualnej danych terenów.

 

Warto wiedzieć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Krakowie, to mapa, która zarówno opisowo, jak i graficznie przedstawia całokształt terenu, jego ukształtowanie, a także granicę wyznaczonych działek i terenów zielonych. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi zagospodarowania terenów miejskich, może ułatwić cały proces wnioskowania o pozwolenie na budowę, a także stworzyć kosztorys

w oparciu o dane dotyczące konieczności wykorzystania danego typu materiałów do budowy nowych obiektów.

MPZP Kraków Mapa

Komentarze wyłączone.