Czy wiesz, że Łódź może pochwalić się naprawdę dużą liczbą mieszkańców, jeśli pod uwagę weźmiemy inne miasta na terenie całej Polski? Okazuje się, że chociaż w naszym kraju jest znacznie więcej miast, które charakteryzują się bardziej rozległym terenem, to Łódź jest na trzecim miejscu, uwzględniając liczebność mieszkańców. Ile mieszkańców ma Łódź 2022? Jeśli wpiszesz w wyszukiwarkę hasło typu “Łódź liczba mieszkańców”, dowiesz się, że to miasto zamieszkuje oficjalnie nieco ponad 696 tysięcy osób. To naprawdę dużo, jeśli pod uwagę weźmie się obszar tego miasta, który wynosi 293 km2.

Warto również wziąć pod uwagę, że liczba mieszkańców przedstawiana oficjalnie, jest jedynie przybliżona. Do statystyk nie są wliczane osoby, które nie są tu zameldowane oraz te, które nie podają Łodzi jako swojego miejsca zamieszkania. Należy też uwzględnić ogromną liczbę studentów czy turystów, którzy tłumnie odwiedzają miasto. Do statystyk nie wliczono również obywateli Ukrainy, którzy po inwazji na ojczyznę przybyli do Łodzi szukać schronienia. Prognozuje się więc, że liczba mieszkańców Łodzi może być dwa razy większa.

Kiedy Łódź miała najwięcej ludności?

Jeszcze w 1815 roku w Łodzi mieszkało tylko kilkaset osób, a już 100 lat później statystyki wskazywały na ponad 600 tysięcy mieszkańców. Tak prężny rozwój miasta był w tamtych czasach prawdziwą rewolucją, a Łódź stała się przykładem wręcz doskonałej metropolii. Czy tak jest do dzisiaj? Ile osób mieszka w Łodzi obecnie? Okazuje się, że od lat tendencja utrzymuje się na tym samym poziomie, a liczba mieszkańców to prawie 700 tysięcy osób. Co ciekawe, największe zaludnienie tego miasta odnotowane zostało w 1984 roku, kiedy tereny te zamieszkiwane były przez ponad 854 tysiące osób. Czy Łódź się wyludnia? Absolutnie nie, migracje mieszkańców są zjawiskiem jak najbardziej naturalnym, a miasto wciąż pozostaje jednym z najbardziej zaludnionych. Okazuje się jednak, że ma poważną konkurencję w postaci Wrocławia. Właśnie tam przybywa coraz więcej mieszkańców. Kiedy Wrocław wyprzedzi Łódź? Trudno wskazać konkretną datę, przewagą Łodzi wciąż pozostaje bliskość stolicy Polski, dlatego też to miasto cieszy się tak ogromną popularnością.

Czy Łódź to duże miasto?

Liczba ludności w Łodzi 2022 to 696 tysięcy osób, ale rzeczywiście w mieście może mieszkać znacznie więcej osób. Ilu mieszkańców ma Łódź? Trudno wskazać konkretną liczbę, pod uwagę warto brać też studentów, cudzoziemców czy tymczasowych mieszkańców, którzy do Łodzi przybyli w celach zawodowych. Co przyciąga do Łodzi? Atrakcyjne ceny nieruchomości, klimat filmowy, mnogość zabytków, wciąż atrakcyjne tereny pod inwestycje i bliskość Warszawy. Sama Łódź nie jest dużym miastem, ale gęsto zaludnionym. W większości króluje tu zabudowa wielorodzinna, ale raczej niska, trudno szukać w Łodzi tzw. drapaczy chmur.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *