Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna to zaawansowany system wentylacji budynków, który umożliwia kontrolowane nawiewanie świeżego powietrza z zewnątrz oraz wywiewanie zużytego powietrza na zewnątrz, zachowując równocześnie odpowiednią jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń.

W odróżnieniu od wentylacji naturalnej, która polega na swobodnej wymianie powietrza między wnętrzem a otoczeniem – głównie przez niekontrolowane otwory wentylacyjne, takie jak otwarte okna czy szczeliny w ścianach, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna opiera się na zastosowaniu sprzętu mechanicznego (takiego jak wentylatory, przewody i kanały wentylacyjne). System ten pozwala na ścisłą kontrolę parametrów powietrza, takich jak temperatura, wilgotność, poziom hałasu i stężenie zanieczyszczeń, dzięki czemu osiąga optymalną jakość powietrza wewnątrz budynku, poprawiając komfort i zdrowie mieszkańców.

Głównymi elementami wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej są:
1. Centrala wentylacyjna – służy do oczyszczania i nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń.
2. Sieć przewodów wentylacyjnych – umożliwia doprowadzenie świeżego powietrza oraz odprowadzenie zużytego powietrza z pomieszczeń.
3. Wymiennik ciepła – odpowiada za odzyskiwanie cieplnego z wywiewanego powietrza i przekazywanie go do nawiewanego powietrza.
4. Filtry – służą do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń takich jak kurz, pyłki, pleśnie, zarodniki i bakterie, zanim trafi ono do wnętrza budynku.
5. Automatyka – systemy kontrolne umożliwiające utrzymanie stałego przepływu powietrza, regulację temperatury, wilgotności i innych parametrów, które gwarantują optymalne warunki.

Stosując wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, można znacznie zwiększyć komfort mieszkania lub pracy w danym budynku oraz poprawić jego efektywność energetyczną poprzez odzyskiwanie ciepła i kontrolowanie systemu wg potrzeb.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *