Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to oficjalny dokument, który ocenia i przedstawia efektywność energetyczną budynku lub nieruchomości. SCE dostarcza istotnych informacji na temat zużycia energii, a także prognozowania kosztów eksploatacji związanych z ogrzewaniem, chłodzeniem, wodą i oświetleniem. Dokument daje możliwość porównania efektywności energetycznej różnych budynków lub nieruchomości, co jest szczególnie przydatne dla potencjalnych nabywców lub najemców, jak również dla właścicieli budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera skalę energetyczną wyrażoną w liczbie punktów A+++ (najbardziej efektywna) do G (najmniej efektywna) oraz zestawia zużycie energii z danymi spełnionymi przez budynki o podobnym przeznaczeniu czy wielkości. Jest to istotne zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Oprócz oceny zużycia energii, ściśle związanej z poziomem emisji gazów cieplarnianych, świadectwo charakterystyki energetycznej może zawierać również zalecenia dotyczące modernizacji energetycznej, takie jak izolacja termiczna, systemy odnawialnych źródeł energii czy ekologiczne technologie grzewcze.

Warto pamiętać, że świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być sporządzone przez specjalistę w dziedzinie energetyki, a także aktualizowane w przypadku zmian dotyczących form czy sposób zużycia energii w budynku.

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wynika z przepisów prawa i norm implementowanych na poziomie krajowym oraz z zobowiązań w ramach Unii Europejskiej. Dokument jest wymagany przy sprzedaży, wynajmie lub realizacji inwestycji budowlanej, mających wpływ na zużycie energii. Dzięki temu, zarówno dla właścicieli, jak i potencjalnych użytkowników, istnieje możliwość uzyskania rzetelnych danych na temat budynku oraz podjęcia odpowiedzialnych decyzji związanych z jego użytkowaniem.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *