Studnia głębinowa to specjalny rodzaj studni, która jest konstrukcją wodonośną, umożliwiającą pozyskiwanie wód gruntowych z głębszych warstw ziemi, na ogół przekraczających 30 metrów. Budowa takiej studni polega na wierceniu otworu w ziemi, który dociera do warstwy wodonośnej lub przez nią, aby uzyskać stabilny przepływ wody o odpowiedniej jakości do wykorzystania.

W odróżnieniu od studni kopanej, powierzchownej, studnia głębinowa posiada mniejszą średnicę, co minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wody przez substancje z powierzchni terenu. Studnie głębinowe są popularne w terenach o małej dostępności wód gruntowych lub jako uzupełnienie systemów wodnych w miejscach, gdzie woda z ujęć powierzchniowych nie spełnia standardów jakościowych.

Proces wiercenia studni głębinowej może być realizowany zarówno metodą wiertniczą jak i obrotowych, czy młotowymi. Podczas budowy, ściany otworu są zabezpieczane rurami filtracyjnymi, szczotkowanymi, rozeznanie, przód i ciągłości by zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych na jakość wód gruntowych.

W pobliżu powierzchni ziemi, studnia głębinowa jest wyposażona w zabezpieczającą konstrukcję zwaną głowicą studni, która zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń oraz przedostawaniu się obcych ciał do wnętrza studni. W celu uzyskania wody z takiej studni, stosuje się pompę głębinową, która jest zanurzona w rurze studziennych na odpowiedniej głębokości, a następnie woda jest przesyłana do systemu wodociągowego lub punktu poboru.

Studnia głębinowa ma zarówno zalety, jak i wady. Zaliczyć do nich można możliwość pozyskania większej ilości oraz lepszej jakości wody oraz zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeń, jednak z drugiej strony, wymaga ona większych nakładów finansowych na wykonanie, a także jest potrzebne regularne monitorowanie stanu jakości wody.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *