Ocieplanie fundamentu to proces, który polega na zastosowaniu odpowiednich materiałów i technik, mających na celu zwiększenie izolacji termicznej dolnej części konstrukcji budynku (czyli fundamentów), w celu zapobiegania utracie ciepła przez jej przewodzenie przez grunt. Takie działanie pozwala zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzewania budynku, obniżyć koszty ogrzewania oraz zwiększyć komfort życia mieszkańców.

Fundamenty są częścią budynku, która bezpośrednio styka się z gruntem. W wyniku tego kontaktu, pod wpływem różnicy temperatur, przenikanie chłodu z zewnątrz może wpływać na niższą temperaturę wnętrz budynku oraz obniżać efektywność izolacyjną całej konstrukcji. Dlatego ważne jest zastosowanie odpowiedniej izolacji fundamentów, aby zminimalizować straty ciepła na styku z gruntem.

Ocieplanie fundamentu można przeprowadzić w kilku etapach, w zależności od typu fundamentu i rodzaju budynku. W zakres tych prac wchodzą między innymi izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych, czy prace termoizolacyjne przy zetknięciu stropu piwnicy z gruntem.

Do ocieplenia fundamentów stosuje się różne materiały, takie jak pianki poliuretanowe, płyty i maty z włókna mineralnego, styropian, płyty XPS, wełnę mineralną czy termoizolacyjne betony lekkie. Wybór odpowiedniego materiału powinien być podyktowany m.in. rodzajem gruntów, wilgotnością, warunkami atmosferycznymi, a także wymaganiami związanymi z osiąganiem odpowiedniej klasy izolacji termicznej.

Warto zaznaczyć, że ta technika poprawy izolacji termicznej fundamentów powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz dobrymi praktykami budowlanymi, a jej projektowanie i wykonanie powinno być odpowiednio dobrane z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu i otoczenia. W efekcie tego, przy ociepleniu fundamentów, można uzyskać znaczne oszczędności energii oraz poprawę wygody życia mieszkańców.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *