Kosztorys inwestorski to szczegółowa dokumentacja finansowa przedstawiająca przewidywane koszty realizacji danego przedsięwzięcia budowlanego. Ma na celu dostarczenie inwestorowi dokładnego obrazu wszystkich kosztów związanych z planowanym projektem, także tych, które nie wystąpią bezpośrednio w trakcie przypadających na budowę prac, ale są ściśle z nimi powiązane. Kosztorys inwestorski jest niezbędnym elementem w procesie podejmowania decyzji o realizacji danego inwestycji oraz w trakcie kolejnych etapów projektu.

Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego obejmuje zebranie wszelkich informacji na temat parametrów technicznych budynku, materiałów, robocizny, oraz innych kosztów, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu. Kosztorys ten jest podstawą do oceny rentowności inwestycji i może być również wykorzystany do negocjacji z wykonawcami, dostawcami materiałów czy usług.

Kosztorys inwestorski dzieli się na kilka części, takich jak: koszty bezpośrednie związane z robotami budowlanymi, koszty instalacji, koszty wyposażenia, koszty zagospodarowania terenu, koszty nieopodalne, koszty pośrednie i rezerwy. Na koszty bezpośrednie składają się koszty materiałów, robocizny, maszyn czy transportu. Koszty pośrednie obejmują takie wydatki jak koszty projektu, opłaty administracyjne, ubezpieczenia, koszty nadzoru inwestorskiego czy koszty ekspertyz. Rezerwy natomiast pozwalają na ewentualne zmiany kosztów inwestycji oraz ewentualne korekty w trakcie realizacji projektu.

Kosztorys inwestorski jest tworzony przez specjalistów kosztorysantów, którzy mają szeroką wiedzę na temat budownictwa, zarówno w zakresie technicznym, jak i finansowym. Precyzyjne przygotowanie kosztorysu inwestorskiego pozwala oszacować realne koszty inwestycji i przyczynia się do jej sukcesu oraz uniknięcia nieprzewidzianych wydatków.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *