Ziemianka to rodzaj domu częściowo lub całkowicie wbudowanego w ziemię, wykorzystującego naturalne izolacyjne właściwości gruntu. Dzięki temu domy te są energetycznie wydajne i mają stabilną temperaturę przez cały rok. Oto kilka etapów budowy ziemianki dla osób nie znających tematu budownictwa:

1. Wybór lokalizacji: Idealną lokalizacją dla ziemianki jest teren lekko pochyły, co pozwoli na łatwiejsze osadzenie budynku w ziemi. Niezbędne jest także sprawdzenie, czy grunty są stabilne i czy nie ma błota czy wodociągów pod powierzchnią działki.

2. Projekt: Dobrze zaprojektowana ziemianka uwzględnia ekspozycję na słońce, dopływ światła naturalnego oraz projektowania wejść, okien, ewentualnych tarasów czy technik izolacji. Na tej podstawie można opracować plan budowlany.

3. Wykopy: W tym kroku zostanie wypełnione wybranie lokalizacji. Wykopy muszą być na tyle dużym obszarze, aby pomieścić całą strukturę domu, a także uwzględniać potrzebne przestrzenie na systemy sanitarno-techniczne i wentylacji.

4. Konstrukcja ścian: Do budowy ziemianek można wykorzystywać różne materiały, ale najczęściej stosuje się lite cegły, beton komórkowy, pustaki szalunkowe, czy drewnianą konstrukcję z izolacją wełny mineralnej. Ściany powinny być odporne na wilgoć oraz spełniać normy izolacyjne.

5. Dach i izolacja: Następnie zostaje zbudowany dach. Mogą być stosowane różne rodzaje dachów, ale dachy zielone są szczególnie popularne w przypadku ziemianek. Dodatkową izolację termiczną i wodochronną można uzyskać poprzez dodanie warstwy wełny mineralnej, folii wodochronnej lub papy na dachu, a także grubą warstwę ziemi.

6. Instalacje: W tym etapie wykonują się elektrykę, wentylację, ogrzewanie, wodociągi i kanalizację. Ważne jest przemyślenie sposobu ogrzewania – ziemianki mają na ogół dobre właściwości izolacyjne, co sprawia, że ekologiczne ogrzewanie, np. geotermalne, jest bardzo efektywne.

7. Ostateczne prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu: Na koniec wnętrze ziemianki zostaje wykończone w sposób uprzednio zaplanowany, a teren wokół zostaje zagospodarowany, np. przez nasadzenia roślin i drzew, nawierzchnie czy budowę tarasów.

Oczywiście, opisaną powyżej procedurę należy dostosować do preferencji i budżetu właściciela ziemianki, a także do obowiązujących przepisów prawnych i wymogów lokalnych.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *