Oczyszczalnia ścieków to miejsce, w którym następuje proces czyszczenia i oczyszczania wody, aby pozbyć się zawartych w niej nieczystości, zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych oraz mikroorganizmów. Celem tego procesu jest przekształcenie ścieków w bezpieczną dla środowiska wodę oraz ograniczenie wprowadzania szkodliwych składników do naturalnych ciał wodnych, takich jak rzeki, jeziora czy morza.

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków opiera się na kilku etapach: mechanicznym, biologicznym oraz chemicznym. W pierwszym etapie, mechanicznym, woda jest przepuszczana przez urządzenia służące do zatrzymywania większych elementów stałych, takich jak gałęzie, śmieci czy zawiesina. W tym celu wykorzystuje się sita, przenośniki, odstojniki czy osadniki.

Następnie woda przechodzi do drugiego etapu, biologicznego, gdzie następuje usuwanie substancji organicznych i azotu za pomocą mikroorganizmów – bakterii i innych mikroorganizmów, które „rozkładają” związki organiczne, a także przekształcają azot w postać gazową lub przyswajalną dla roślin. Proces ten przebiega w specjalnych komorach, zbiornikach czy basenach oczyszczalni.

W etapie chemicznym, woda jest poddawana procesom koagulacji, sedymentacji oraz filtracji, aby pozbyć się drobnych zawieszin oraz metali ciężkich. Poprzez dozowanie odpowiednich substancji chemicznych, takich jak siarczan glinu czy polielektrolity, zanieczyszczenia są aglomerowane i łatwiej oddzielane od wody.

Na koniec, oczyszczona woda zostaje zdezynfekowana, zwykle za pomocą chloru, ozonu czy promieni UV. Następnie woda zostaje odprowadzona do naturalnych ciał wodnych. Jednocześnie oczyszczalnia zajmuje się utylizacją i przetwarzaniem pozostałych składników, takich jak osad czy namulina, aby mogły zostać wykorzystane w odpowiedni sposób, na przykład jako nawóz.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *