Izolacja pozioma fundamentów to kluczowy element w konstrukcji budynków, którego celem jest ochrona konstrukcji przed wnikaniem wody i wilgoci z gruntu, co może prowadzić do zniszczeń i pogorszenia stanu technicznego budynku.

Fundamenty stanowią podstawę każdej budowli i odgrywają istotną rolę w przenoszeniu obciążeń z konstrukcji na grunt. Ponieważ są one bezpośrednio w kontakcie z ziemią, są narażone na wpływ różnych zawilgoceniowe. Woda w gruncie może powodować zwiększoną siłę parowania na powierzchnie budynku, przyczyniać się do korozji betonu czy żelaza oraz prowadzić do powstawania pleśni.

Izolacja pozioma fundamentów polega na zastosowaniu materiałów wodochronnych, które tworzą bariery wstrzymujące przenikanie wilgoci i wody do dolnych części konstrukcji. W zależności od rodzaju obiektu, występujących warunków gruntowo-wodnych oraz lokalnych przepisów, do izolacji poziomej stosuje się różne materiały, takie jak papy, membrany bitumiczne, folie polietylenowe czy piankę poliuretanową.

Warto zwrócić uwagę, że izolacja pozioma fundamentów powinna być wykonana starannie i przez doświadczonych fachowców, gdyż niedokładności mogą prowadzić do nieefektywności izolacji. Przewiduje się także minimalne nachylenie powierzchni odwodnienia, aby ułatwić odpływ wody.

Oprócz izolacji poziomej, stosuje się także izolacje pionowe, które chronią ściany piwnic i pięter ponadziemnych wznoszących się z fundamentów przed zawilgoceniem. Wspólnie izolacje pozioma i pionowa tworzą kompleksowy system ochrony budynku przed szkodliwym wpływem wody i wilgoci, zmniejszając ryzyko wystąpienia kontekstowych problemów i zapewniając trwałość i stabilność konstrukcji.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *