Charakterystyka energetyczna jest pojęciem szeroko używanym w dziedzinie budownictwa, który odnosi się do określonych parametrów energetycznych danego budynku. Można to porównać do oceny wydajności energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest kluczowym elementem oceny efektywności energetycznej budynku oraz środowiskowej, mającej na celu zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów związanych z jego użytkowaniem.

Charakterystyka energetyczna bierze pod uwagę wszystkie kluczowe aspekty budynku, które mogą wpłynąć na jego zużycie energii. Wśród nich znajdują się takie elementy jak: izolacja termiczna, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie, systemy sterowania i automatyki, a także konstrukcja budynku, materiały i technologie użyte podczas budowy.

Tworzenie charakterystyki energetycznej zaczyna się od zebrania danych na temat budynku, takich jak jego wymiary, konstrukcja, materiały użyte, systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne oraz parametry energetyczne tych wszystkich elementów. Następnie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi i programów, wykonuje się obliczenia, które pozwolą na oszacowanie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych dla danego budynku.

Charakterystyka energetyczna jest stosowana zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków. W polityce energetycznej Unii Europejskiej, kierunkiem jest poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez wystawianie świadectw charakterystyki energetycznej (SCE). Świadectwo to jest dokumentem wydanym przez uprawnionego audytora energetycznego, który ocenia instalacje techniczne, oblicza wskaźniki energetyczne budynku i proponuje szczegółowe rekomendacje dotyczące zmniejszenia zużycia energii.

W praktyce charakterystyka energetyczna oraz wystawione świadectwo mają na celu ułatwienie zarówno inwestorom, jak i nabywcom oraz lokatorom, podejmowanie decyzji dotyczących zakupu, wynajmu czy inwestowania w energetyczne innowacje budynku, wiedząc, jak efektywny jest budynek pod względem energetycznym.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *