Belki stropowe drewniane to elementy konstrukcyjne stosowane w budownictwie, mające na celu utworzenie warstwy nośnej między poszczególnymi kondygnacjami budynku oraz podtrzymanie stropów i przekazanie obciążenia z nich na ściany lub słupy konstrukcyjne. Są one wykonane z drewna, materiału znanego ze swojej wytrzymałości, trwałości oraz estetycznego wyglądu, cenionego od wieków w budownictwie.

Belki tego typu wykonuje się z drewna konstrukcyjnego, które jest odpowiednio suche, wolne od wad, takich jak sęki czy pęknięcia, i poddane obróbce ochronnej przed szkodnikami i wilgocią. Przenoszą one obciążenia działające na strop, jak również obciążenia związane z działalnością użytkowników, takie jak meble czy sprzęty domowe.

Belki te są montowane w równych odziałach, zwykle z zachowaniem odpowiedniego rozstawu, na przykład co 60-90 cm. Na górze beli układa się warstwę stropu, która może być wykonana z różnych materiałów, takich jak podłogi drewniane czy płyty gipsowo-kartonowe. Na dolnej części beli można również zamontować różne rodzaje wykończeń sufitowych, takie jak deski drewniane czy profile stelażowe z płytami.

Belki drewniane nadają się do stosowania w różnych typach budynków, zarówno jedno- i wielorodzinnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Ich popularność wynika przede wszystkim z właściwości drewna – jest ono materiałem ekologicznym, odnawialnym i charakteryzuje się niską pojemnością cieplną, co może prowadzić do niższych kosztów ogrzewania budynków. Dodatkowo, belki drewniane są stosunkowo łatwe w obróbce, co umożliwia szybszą budowę oraz duże możliwości projektowe, zarówno od strony konstrukcyjnej, jak i estetycznej.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *