Informacje kontaktowe
ul. Szczecińska 59, 73-110 Stargard
Dokładna informacja

Zajmuję się projektowaniem architektoniczno – budowlanym oraz projektami wnętrz pod szyldem Pracownia Projektowa „Violet-Arch” od grudnia 1996 roku. Ukończyłam studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Szczecińskiej. Mój zespół projektowy liczy 3 architektów zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Przy wykonywanych zleceniach współpracuję tylko ze sprawdzonymi i doświadczonymi projektantami zewnętrznymi innych branż: konstruktorami, instalatorami sanitarnymi i elektrycznymi, drogowcami, geodetami, geologami oraz rzeczoznawcami. Przy projektowaniu stosujemy techniki komputerowego opracowania wykorzystując legalne oprogramowanie. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu architekta. Zapewniam pełną i profesjonalną obsługę wszystkich etapów inwestycji: doradztwo; projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze; uzgodnienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, nadzór autorski.